• WZNOWIENIE NAUKI STACJONARNEJ

     • 31.05.2021

      Drodzy Rodzice/ Uczniowie/ Nauczyciele,

      Dyrektor szkoły informuje o wznowieniu nauki stacjonarnej dla uczniów klas IV – VIII  z dniem 31.05.2021r. Zajęcia będą odbywały si według obowiązującego planu lekcji.

      Przywozy i odwozy Stanowice, Jeniniec w dniach 31.05.2021r. – 02.06.2021r.:

      poniedziałek 31.05.2021r.

      Miejscowość        Przywozy         Odwozy

      Stanowice               7.40              13.30, 15.20

      Jeniniec                   7.30                13.30

       

      wtorek 01.06.2021r.

      Miejscowość        Przywozy         Odwozy

      Stanowice               7.40                 12.30

      Jeniniec                   7.30                11.45

       

      środa 02.06.2021r.

      Miejscowość        Przywozy         Odwozy

      Stanowice               7.40              13.30, 15.20

      Jeniniec                   7.30                13.30

       

      Obowiązują Procedury zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19.

                                                             

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

                                                     w Bogdańcu

                                                       mgr Małgorzata Reks

       

     • LEKTURA W PUDEŁKU

     • Znamy wiele sposobów na omawianie z uczniami lektury. Niektórzy tworzą komiksy, inni przygotowują lapbooki lub książki obrazkowe. Uczniowie z klasy 6 a i 6 b zmieścili ostatnio treść książki w pudełku po butach. Zadanie polega na przedstawieniu wybranej sceny związanej z treścią lektury, nad którą pracują. Dzięki takiemu zadaniu młodzi ludzie mają szansę wykazać się pomysłowością oraz udowodnić, że doskonale znają jej treść.

      Teresa Krycka - nauczyciel języka polskiego

     • Mój wiosenny spacer po lesie

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim ,,Mój wiosenny spacer po lesie’’ ogłoszonym przez Nadleśnictwo Bogdaniec i Miejską Bibliotekę Publiczną w Witnicy. Jury oceniło 20 prac w kategorii uczniów klas 4-6 i 6 prac w kategorii klas 7-8. Uczestnicy reprezentowali 7 szkół działających w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Miasta i Gminy Witnica. Komisja pracowała w składzie: Monika Simonjetz,  red. naczelny „Bibliotekarza Lubuskiego”, kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Małgorzata Sawoch, dziennikarz telewizyjny i radiowy, Aldona Bernacka, Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji i turystki w Nadleśnictwie Bogdaniec. Przyznano 10 nagród i wyróżnień.

      W kategorii uczniów klas 4-6 uczennica naszej szkoły Kornelia Leśniak zdobyła III miejsce. W kategorii uczniów klas 7-8  III miejsce przypadło uczennicy klasy VIIa Hannie  Piaseckiej. Zwyciężczynie  zostaną uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Nadleśnictwo Bogdaniec. Gratulujemy!

       Teresa Krycka, Izabela Jagieło - nauczycielki j. polskiego

     • Konkurs interdyscyplinarny „Pozdrowienia z …”

     • Konkurs na projekt pocztówki z terenu gminy, województwa lub kraju.

      Organizatorzy:

      Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

      Cele konkursu:

      • zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,
      • poznawania okolicy i jej walorów turystycznych,
      • rozwijanie kreatywności,
      • zaprezentowanie umiejętności informatycznych.

      Adresaci konkursu:

      - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu.

      Formuła konkursu:

      Przedmiotem konkursu jest autorska pocztówka w wersji elektronicznej (format jpg, pdf).
      Pocztówki można zgłaszać w trzech kategoriach:

      1. gmina
      2. województwo
      3. kraj

      Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 2 grupach wiekowych:

      a) klas IV-VI szkoły podstawowej,

      b) klas VII-VIII szkoły podstawowej.

      Zasady wykonania prac:

      Praca konkursowa to pocztówka – autorskie  zdjęcie lub kolaż zdjęć wykonany podczas aktywnego spędzania czasu wolnego.

      Prace konkursowe można zgłaszać jako pocztówka z terenu gminy, województwa lub kraju.

      Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace (dopuszczalne jest zgłoszenie prac w różnych kategoriach– np. praca konkursowa z terenu gminy oraz z kraju, niedopuszczalne jest zgłaszanie dwóch prac w tej samej kategorii).

      Prace należy przesłać na adres konkurs@zsz-bogdaniec.edu.pl.

      Każda przesłana praca musi być podpisana nazwą miejsca, które przedstawia i powinna zawierać hasło „Pozdrowienia z …”. Opisu miejsca należy dokonać w treści wiadomości mailowej.

      Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

      Osoby biorące udział w konkursie „Pozdrowienia z…” wyrażają zgodę  na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatorów oraz na profilach na portalu Facebook).

       

      Termin nadsyłania prac:

      - na prace czekamy do 8 czerwca 2021 r.,

      - prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

      - ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 11 czerwca 2021 r.,

      - prace należy przygotować w wersji elektronicznej (format jpg, pdf),

      - laureaci zostaną poinformowani o terminie i sposobie wręczenia nagród,

      Ocena prac:

       Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

      Przewidziano przyznanie pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii w poszczególnych grupach wiekowych.

      Uczestnicy konkursu zdobywają dodatkową ocenę(waga 3 - do wyboru: z geografii, przyrody, informatyki, plastyki, techniki). Uczeń sam wskazuje, z którego przedmiotu chcę mieć wstawioną ocenę.

       

      Zespół Nauczycieli przedmiotów
      matematyczno-przyrodniczych

     • Wspomnienie o Pani Broni

     • Dnia 21 kwietnia 2021 roku odeszła od nas Pani Bronisława Wenerska, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, wychowawca, miłośniczka historii i przyrody.      Pani Bronisława ukończyła Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie i Studium Nauczycielskie w Gorzowie Wlkp. Do Bogdańca przyjechała z dalekiego Podkarpacia. Tu podjęła pracę
      w szkole jako nauczycielka biologii oraz założyła rodzinę. Była również zastępcą dyrektora w Szkole Gminnej w Łupowie.

      Po przejściu na emeryturę Pani Bronisława zaangażowała się w życie społeczne naszej gminy. Brała udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bogdańcu. Chętnie poznawała tajniki informatyki, języka angielskiego oraz historii regionalnej.

      Pani Bronia uczestniczyła we wszystkich uroczystościach szkolnych i gminnych. Zawsze powtarzała, że bardzo lubi się uczyć i poznawać nowości. Była niezwykle serdeczną, miłą
      i kochaną koleżanką i nauczycielką.

      Będzie nam jej brakować.


     • ZASADY FUKCJONOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

     • Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Dodatkowo będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

     • Zgłoś projekt! Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

     • Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl.

      W pierwszym etapie osoby prywatne, instytucje, organizacje, ośrodki kulturyzgłaszają projekty w trzech kategoriach: WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc., WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc. oraz EDUKACJA– tj. projekty edukacyjne (takie, jak warsztaty, lekcje, gry edukacyjne), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne i inne.W tegorocznej edycji plebiscytu we wszystkich kategoriach dopuszczane jest zgłaszanie projektów realizowanych online.

       

      Aby zgłosić wydarzenie należy wejść na stronę Plebiscytu www.whr.muzhp.pl, zapoznać się z Regulaminem i wejść w zakładkę „Zgłoś projekt”.Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym projekcie w każdej z kategorii.Następnie spośród wszystkich zgłoszeń jurorzy wybierają finałową piętnastkę.

       

      W drugim etapie (1 lipca – 31 sierpnia 2021) lista piętnastu laureatów(po 5 z każdej kategorii) zostanie umieszczona na stronie internetowej Plebiscytu i poprzez nią internauci wskazują swoje typy.To pierwszy taki plebiscyt w kraju, którego laureatów wyłaniają jurorzy oraz internauci.

       

      Jak co roku Plebiscyt zakończy uroczysta Gala, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników. W trakcie gali prezentowane są krótkie filmy o każdym finałowym projekcie, a następnie ujawnione rezultaty głosowania i zwycięzcy we wspomnianych wcześniej kategoriach, a przedstawiciele organizatorów wręczają im efektowne rzeźby-statuetki projektu krakowskiego artysty Macieja Zychowicza. Pozostała dwunastka otrzymuje dyplomy i nagrody książkowe.

      Plebiscyt cieszy się prestiżem i zainteresowaniem mediów. W poprzednich latach było coraz więcej zgłoszeń z zagranicznych ośrodków polonijnych, m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.Plebiscyt angażuje wiele środowisk lokalnych, które chcą wypromować organizowane przez siebie przedsięwzięcia.Z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych projektów, które rywalizują o miano tego najważniejszego. Od początku istnienia Plebiscytu zgłoszono ponad 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie blisko 50 tys. internautów.

      Na kanale YouTube Muzeum Historii Polski dostępne są:

      spot zachęcający do zgłaszania projektów link: https://www.youtube.com/watch?v=zDtEquqQ-v4

      prezentacja laureatów z poprzedniej edycji link: https://www.youtube.com/watch?v=1rM8q2xHPmQ&t=46s

       

       

      Harmonogram:

       

      I ETAP

      1. Zgłaszanie projektów: 1 kwietnia – 31 maja 2021
      2. Wybór jury – 15 czerwca 2021

      II ETAP

      1. Głosowanie internautów: 1 lipca – 31 sierpnia 2021
      2. Ogłoszenie wyników – wrzesień 2021

       

      Laureaci poprzednich edycji:

      2019 – Wydarzenie „Obchody 100 - lecia I Powstania Śląskiego”, wystawa „Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz”, a także edukacyjna strona internetowa „Powstańcy Śląscy”.

      2018 –wystawa „Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci” (kategoria „Wystawa”), „Festiwal Dziedzictwa Kresów” (kategoria „Wydarzenie”) oraz „Rodzinna publikacja edukacyjna „Książka otwarta na świat” (kategoria „Edukacja i multimedia”).

      2017 – Wystawa „Pogromcy Enigmy” (kategoria „Wystawa”), BohaterON – włącz historię! (kategoria „Wydarzenie”), Akcja edukacyjna „Światełko dla Czerwca'56” (kategoria „Edukacja i multimedia”)

      2016 – wystawa czasowa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” (kategoria „Wystawa”), obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 (kategoria „Wydarzenie”), Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich (kategoria „Edukacja i multimedia”)

      2015 – wystawa stała Muzeum Katyńskiego (kategoria „Wystawa”), rekonstrukcja historyczna „Obława Augustowska. Lipiec 1945” (kategoria „Wydarzenie”), społeczna akcja „Chwalimy się Powstaniem” (kategoria „Edukacja i multimedia”)

      2014 – wystawa czasowa „Krakowscy Wyklęci” (kategoria „Wystawa”), otwarcie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (kategoria „Wydarzenie”), „Projekt: Pilecki” (kategoria „Edukacja i multimedia”)

      2013 – projekt edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Magia ogrodów”

      2012 – projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „Korczak”

      2011 – uroczystość pochówku kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego

      2010 – otwarcie podziemi Rynku Głównego w Krakowie

      2009 – V rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie

      2008 –uroczystość ekshumacji zwłok gen. Władysława Sikorskiego

      2007 – uruchomienie TVP Historia

       

      Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

       

      Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie (www.whr.muzhp.pl)

      Partner: historia.org.pl

      Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, TVP, dzieje.pl,Polska Press Grupa,  Sieci, wSieci Historii, Gość Niedzielny.

      Autorem tegorocznego plakatu jest Ryszard Kajzer Zerkaj Studio.

       

      Kontakt:

      Marek Stremecki                                                          Elżbieta Lichocka

      Rzecznik Prasowy                                                        Koordynator Plebiscytu WHR

      Muzeum Historii Polski                                                 Muzeum Historii Polski

      tel. 22 211 90 11, 601 177 901                                       tel. 22 211 90 13, kom. 600 525429                  

      marek.stremecki@muzhp.pl                                         elzbieta.lichocka@muzhp.pl

       

       

      Lub poprzez formularz na stroniewww.whr.muzhp.pl.

       

       

       

       

     • Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

     • Zapraszamy chętne dzieci do konkursu plastycznego na temat ochrony Ziemi, planety, klimatu.

      Praca może być wykonana w dowolnej formie i technice. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2021r. Prace można przesyłać w formie elektronicznej na adres: roman.kuhnert@wp.pl lub dostarczyć do świetlicy szkolnej.

      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 maja 2021r.

      Rozdanie nagród i wyróżnień po powrocie do szkoły.

      Zachęcamy do udziału!

      Wychowawcy świetlicy

      Źródło: https://pixabay.com/images/id-326923/

     • Życzenia Wielkanocne

     • Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

      wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

      Pogody w sercu, radości płynącej

      ze Zmartwychwstania Pańskiego.


      Miłości, nadziei i wiary każdego dnia,

      która pozwoli realizować wszelkie zamierzenia

      i doda energii do pokonywania trudności.

      Radosnych Świąt, wiosennego nastroju w gronie

      rodziny i wśród przyjaciół życzą

       

                                                                Dyrektor Szkoły Małgorzata Reks, Grono Pedagogiczne,
                                                                 Pracownicy i Dzieci ze Szkoły Podstawowej
                                                                 im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

       

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice

       

      Od poniedziałku 29.03.2021r. do 09.04.2021 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza zostaną zamknięte. Pomimo, że dzieci pozostaną w domu, z naszej strony nie przerywamy procesu dydaktycznego. Panie nauczycielki grup przedszkolnych będą przekazywały dzieciom prace do wykonania w domu oraz na naszej stronie internetowej www.zszbogdaniec.edupage.org w zakładce oddziały przedszkolne/nazwa grupy od poniedziałku będą proponować  zestawy zadań do wykonania, w tym filmiki edukacyjne, piosenki lub zabawy taneczne. Bardzo Państwa zachęcam do korzystania z materiałów .

      Życzę Państwu spokojnych Świąt Wielkanocnych, zdrowia oraz nadziei i wiary w szybki powrót dzieci do edukacji przedszkolnej.

                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                                    im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu
                                                                                      Małgorzata Reks

     • Zakończenie rekrutacji (II etap)

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu mgr Małgorzat Reks informuje
      o zakończonej rekrutacji (II etap) dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

      Informacje o przyjęciu dzieci do oddziałów przedszkolnych bądź do klasy pierwszej można uzyskać
      w sekretariacie szkoły. Listy dzieci przyjętych umieszczone są w gablocie szkoły (Segment I).

      Do dnia 29.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych, zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego / klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w postaci pisemnego oświadczenia.  

      W tym celu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oświadczenie woli, dotyczące potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ klasy I, które dostępne jest w sekretariacie lub do pobrania ze strony internetowej. 

     • NAUKA ZDALNA W SZKOŁACH - NAUCZANIE HYBRYDOWE KLASY I-III

     • Nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca 2021 r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sieniewicza w Bogdańcu informuje, że od dnia 15.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. uczniowie klas I - III uczą się hybrydowo. Klasy podzielone są na dwie grupy. W pierwszym tygodniu stacjonarnie uczą się uczniowie z grupy I, natomiast uczniowie z grupy II mają lekcje online.  W drugim tygodniu nauki stacjonarnie uczą się uczniowie z grupy II, natomiast uczniowie z grupy I uczą się zdalnie.

       

     • TYDZIEŃ MATEMATYKI

     • 12.03.2021r. - 19.03.2021r.

      SZYFRY_klasa_8.docxSZYFRY_klasa_4.docxDzień 12 marca oznaczony jest w kalendarzu jako Dzień Matematyki, natomiast 14 marca, to Dzień Liczby Pi. Te piękne dla królowej nauk dni, chcemy uczcić w naszej szkole poprzez Tydzień Matematyki!

      Już rok temu ta inicjatywa miała początek w naszej szkole. Przerwana nakazem pracy zdalnej, zdążyła jednak wzbudzić zainteresowanie wśród naszej społeczności szkolnej. W tym roku szkolnym nauczyciele matematyki również przygotowali dodatkowe aktywności matematyczne dla chętnych uczniów klas IV – VIII. Plan „Tygodnia Matematyki” będzie udostępniony na naszej szkolnej stronie internetowej oraz omówiony z uczniami na lekcjach matematyki.

      Zapraszamy serdecznie uczniów do wspólnej zabawy!

       

      Dzień Liczby Pi

       

      8. PIĄTEK 19.03.2021r. GRA-MATEMATYKA PLANSZÓWKA - dziś proponujemy kreatywne zadanie, a mianowicie stworzenie gry matematycznej! Wymyśl / opracuj / narysuj / napisz grę planszową, komputerową lub quiz (może być w wersji elektronicznej, plastycznej) - TY DECYDUJESZ!

      Ważne, żeby oprócz zadań, opracować krótką instrukcję wyjaśniającą zasady gry.

      Gra powinna być związana z matematyką.

       

       

      Zadanie należy wysłać na adres matematyka@zsz-bogdaniec.edu.pl do poniedziałku do godz. 20.00

       

       

       

       

     • KLASY WOJSKOWE

     • Klasa wojskowa? Prawie 200 ofert w całej Polsce.

       

      Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.

      Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, które bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi. To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj: cutt.ly/PROGRAMY.

      Możemy wybierać spośród trzech programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych.Od września 2021 r., ruszy 16 takich klas w całej Polsce, po jednej w każdym województwie.

      Kolejna możliwość to uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole, jak i w „patronackiej” Jednostce Wojskowej. Liczba uczniów w Oddziale Przygotowania Wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30. Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły.

      Ostatnia propozycja to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. Uczniowie od II klasy w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Po zakończeniu nauki odbywają praktyczne szkolenie podstawowe w ramach służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

      Łącznie w obu ostatnich programach uczestniczy 10 921 uczniów uczących się 440 klasach ze 185 szkół w całej Polsce. MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” Jednostki Wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej.

      A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku, za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich

      okazja do nabycia pewności siebie, przełamania wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi.

      Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach, zajrzyj na stronę Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”: https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/

     • Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

     • Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski  złożone w  terminie do dnia 18.02.2021r. o przyjęcie do grupy przedszkolnej 3,4,5- latków i grupy 6- latków. Złożono 31 podań do oddziałów przedszkolnych, 53 deklaracje o zamiarze kontunuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych  w szkole ( grupa przedszkolna 6 –latki - 18 wniosków, grupa przedszkolna 3,4,5- latki - 35) oraz 24 wnioski do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  w Bogdańcu na rok szkolny 2021/2022.

      Do dnia 02.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych, zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego / klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w postaci pisemnego oświadczenia.  

      W tym celu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oświadczenie woli, dotyczące potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ klasy I, które dostępne jest w sekretariacie lub do pobrania ze strony internetowej.