• KADRA Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

    

   1.

   mgr Małgorzata Reks – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

   2.

   mgr Anna Deptuła - Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

   3.

   mgr Elżbieta Dominikowska – Wicedyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

   w Bogdańcu

   4.

   mgr Tomasz Agnieszczak – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

   5.

   mgr Marta Andruszko – nauczyciel biblioteki

   6.

   mgr Małgorzata Bielawska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   7.

   mgr Agata Brąś – nauczyciel języka polskiego

   8.

   mgr Zofia Dobosiewicz  - pedagog szkolny

   9.

   mgr Dariusz Drozd – nauczyciel informatyki

   10.

   dr Justyna Forjasz – nauczyciel wspomagający

   11.

   mgr Klaudia Gabert - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   12.

   mgr Iwona Jessa - nauczyciel języka angielskiego

   13.

   mgr Krystyna Kasprzak – nauczyciel świetlicy

   14.

   mgr Kiełpińska Edyta – nauczyciel języka niemieckiego

   15.

   mgr Izabela Kneć - nauczyciel przyrody, logopedii, edukacji przedszkolnej

   16.

   mgr Marek Kobylański – nauczyciel matematyki

   17.

   mgr Roman Kuhnert – nauczyciel świetlicy

   18.

   mgr Aneta Lipińska -  nauczyciel języka angielskiego

   19.

   mgr Karolina Maciąg- Mazur -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   20.

   mgr Janusz Mazurczak – nauczyciel wychowania fizycznego

   21.

   mgr Marzena Mądry -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   22.

   mgr Magdalena Nowakowska – psycholog szkolny

   23.

   mgr Pawęska Joanna -  nauczyciel wychowania fizycznego

   24.

   mgr Marek Pawlicki -  nauczyciel języka polskiego

   25.

   mgr Anna Rutkowska –Szabla - nauczyciel matematyki, fizyki, chemii

   26.

   mgr Klaudia Sawicka - nauczyciel edukacji przedszkolnej, matematyki

   27.

   mgr Jadwiga Sobolewska -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   28.

   mgr Piotr Śwital  – nauczyciel biologii

   29.

   mgr Anna Westfahl – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, techniki

   30.

   mgr Monika Wiącek – nauczyciel religii

   31.

   mgr Remigiusz Wojczal – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

   32.

   mgr Adam Wyszowski – nauczyciel geografii

   33.

   mgr Hubert Zbiorczyk – nauczyciel muzyki, informatyki

   34.

   mgr Joanna Żurawska – nauczyciel matematyki