•  

    Harmonogram pracy psychologa szkolnego

     

    Magdalena Nowakowska

    Dzień tygodnia:

    Godziny pracy:

    Wtorek

    9.30 – 16.00

    Czwartek

    10.30 – 15.00

     

    Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

    Zofia Dobosiewicz

    Dzień tygodnia:

    Godziny pracy:

    Poniedziałek

    8:30 – 14:30

    Wtorek

    8:00 – 13:00

    Środa

    10:00 – 14:00

    Czwartek

    10:30 – 14:30

    Piątek

    8:30 – 13:30

     

     

    W szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej są oferowane zajęcia:

    • Logopedyczne prowadzone;
    • Korekcyjno – kompensacyjne;
    • Rewalidacyjne;
    • Dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów wiodących;
    • Rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

    Na w/w zajęcia uczniowie są kwalifikowani na podstawie zaleceń opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także na podstawie obserwacji kadry pedagogicznej.

    Ponadto w szkole oferowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

    Uczniowie oraz ich rodzice mogą skorzystać z konsultacji i porad specjalistów zatrudnionych w szkole.