• O nas

     •  
     •  

      Grupa "Leśne Skrzaty to 5,6-latki. Wychowawcą grupy jest mgr Marzena Wasilewska.  Wiek 5 lat charakteryzuje się dużą ciekawością świata, a wieku 6 lat dzieci przygotowują się do nauki w szkole. Nauczycielka w  oparciu o literaturę dziecięcą, zabawy, gry, karty pracy „Świat w kolorach” stara się tę ciekawość zaspokoić oraz odpowiednio przygotować dzieci do szkoły.

       Podstawa Programowa jest realizowana w oparciu o Program wychowania przedszkolnego PWN. Dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, logopedii oraz religii. W oddziale przedszkolnym organizowane są również zajęcia dodatkowe, takie jak: zajęcia ruchowe z piłkami "Przedszkoliada - Drużyna Kangura", zajęcia taneczne, język angielski z EARLY STAGE, robotyka.

      5-6-latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie i uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach organizowanych. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Wiele radości sprawia im nauka tańców na zajęciach z Zumby. Dzieci chętnie biorą udział w zabawach ruchowych na sali gimnastycznej oraz sali sensorycznej.

      Codziennością w naszej grupie stał się Fitness dla dzieci. Czas w  przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach, wycieczkach ( do teatru, kina, Parku Dinozaurów, Owczogrodu, itp.) oraz wszelkim czynnościom związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem w roli przyszłego ucznia w szkole.

      Zajęcia w grupie "Leśne Skrzaty" prowadzone są  różnymi metodami pracy oraz realizowane są różne projekty edukacyjne, takie jak:

                           Akcja „Zdrowo i sportowo" - projekt edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci w przedszkolach i szkołach. Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci. Hasłami przewodnimi akcji są "Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli", "Zdrowe nawyki trwają przez całe życie". 

                           Program " Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Ewy Zielińskiej, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci  w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność. W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, to znaczy słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne. 

                           Metoda "Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne, której celem jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym. Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne  do rozszerzania  świadomości samego  siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi. 

                           Metoda " Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz wspomaga dziecko w drodze do osiągnięcia dojrzałości  szkolnej, przygotowuje do nauki czytania i pisania. Głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. 

                           Metoda Paula Dennisona - Kinezjologia Edukacyjna. Metoda ta wspomaga proces uczenia się poprzez ruch. Ćwiczenia zaproponowane przez autora metody poprawiają koncentrację i pozwalają jednocześnie uruchomić obie półkule mózgowe. Dzięki nim można rozciągać mięśnie i niwelować ich napięcie, co pozwala mózgowi wykorzystywać całą energię do przyswajania nowych informacji, czyli uczenia się. Ćwiczenia dr Denisona angażują między innymi obie strony ciała, skoordynowane ruchy gałek ocznych, rąk i nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule. 

       

       

      Marzena Wasilewska