• Leśne Skrzaty

   Wychowawca: Barbara Gradowska

   Grupa realizuje program wychowania przedszkolnego "Zabawy z Porami Roku „ wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o podstawę programową i realizują wszystkie wymienione w niej obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci na etapie 4- latka.

   Nasza grupa liczy 22 dzieci, wśród których jest 11 dziewczynek i 11 chłopców.  Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

    

   Metody pracy

   Wykorzystywane na zajęciach metody pracy to:

   • Metody słowne (oparte na słowie) - rozmowa, opowiadanie, uczenie wierszy, pogadanka, zagadki, objaśnienia, instrukcja, opis,
   • Metody czynne (oparte na działaniu) - metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka,
   • Metody oglądowe (oparte na obserwacji) - obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (przedstawienia teatralne, koncerty),
   • Metody aktywizujące - gry i zabawy dydaktyczne, odgrywanie scenek, drama, burza mózgów, metoda projektu.

    

   Wśród nich możemy wymienić następujące metody, właściwe dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu:

   • Koncepcja edukacyjna Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej,
   • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
   • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej Batii Strauss,
   • Drama,
   • Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak,
   • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
   • Pedagogika zabawy,
   • Metoda Carla Orffa,
   • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
   • Metoda Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

    

   Formy pracy

   Formy pracy wykorzystywane w pracy z grupą przedszkolną to:

   Organizacyjne formy pracy:

   • praca indywidualna,
   • praca zespołowa,
   • praca z całą grupą.

    

   Formy aktywności dzieci:

   • zabawa (dydaktyczna, tematyczna, badawcza, konstrukcyjna, manipulacyjna, ruchowa) lub inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
   • zajęcia dydaktyczne,
   • czynności samoobsługowe oraz praca użyteczna,
   • spacery i wycieczki,
   • uroczystości przedszkolne,
   • udział w imprezach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
   • udział w programach profilaktycznych.

    

   Plan Daltoński

   W naszych oddziałach przedszkolnych wprowadzony został również Plan Daltoński. W grupie Lisków wykorzystujemy jego następujące elementy:

   • zegar daltoński,
   • kalendarz urodzin,
   • wybór dyżurnych na każdy tydzień - w naszej grupie przydzielone zostały im trzy zadania o poszczególnych nazwach: mistrz czystych stolików, mistrzowie pierwszej pary, bohater samotnych zabawek,
   • każde dziecko ma swoje miejsce przy stoliczku, odpowiednio oznaczone,
   • realizujemy też zależnie od potrzeb zajęć pracę w parach lub małych grupach

    

   W oddziale przedszkolnym organizowane są również zajęcia dodatkowe:

   • zajęcia ruchowe z piłkami "Przedszkoliada–„Drużyna Kangura"

    

    

    

    

   INNOWACJA PEDAGOGICZNA

   „ Wiem co jem”

    

               Innowacja pedagogiczna „Wiem co jem” została opracowana, aby wśród przedszkolaków zaspokoić ich naturalną ciekawość świata w zakresie zdrowego stylu życia. Tematyka innowacji pedagogicznej poszerza edukację zdrowotną dzieci w przedszkolu, wspiera ich wszechstronny rozwój tak, aby mogły cieszyć się zdrowiem i pełnią życia.

    

    

    

   PROJEKTY EDUKACYJNE

   Grupa „Leśne Skrzaty” bierze udział w projektach

   • Mała Fabryka Eksperymentów

   https://blizejprzedszkola.pl/upload/album/18782/3.jpg

   Pozwólmy dzieciom doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze

   - czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące.

   C. Freinet

   Projekt pozwala przenieść się w zaczarowany świat nauki. Dzieci w przystępny sposób poznają otaczający je świat przyrody oraz zgłębiają tajniki fizyki, chemii, biologii. Nasz projekt pomoże rozwijać kreatywne myślenie, wyobraźnię, nauczy obserwacji i wyciągania wniosków, a przede wszystkim umożliwi czerpanie radości płynącej z odkrywania nieznanych właściwości przedmiotów i zjawisk.

    

   • „ ZDROWO I SPORTOWO”

   Akcja Zdrowo i Sportowo - Akcja Zdrowo i Sportowo

   Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom, jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.