• Pomoc pedagoga i psychologa

    

   W naszym przedszkolu Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

    

    

   Psycholog mgr Magdalena Nowakowska

   Pedagog mgr Zofia Dobosiewicz

   Pedagog specjalny mgr Barbara Gradowska

    

   W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są również zajęcia:

   • logopedyczne - mgr Izabela Kneć,
   • oraz oddziaływania indywidualne wychowawców poszczególnych grup w pracy z uczniem zdolnym i wymagającym zajęć wspomagających.

   Na poszczególne zajęcia uczniowie są kierowani na podstawie opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak i obserwacji kadry pedagogicznej.

   Uczniowie i ich rodzice mają możliwość skorzystania z porad specjalistów zatrudnionych w szkole.

    

   Zajęcia logopedyczne

   Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny, a później przedszkola oraz szkoły.

   Grupowe zajęcia logopedyczne kształtujące i utrwalające poprawną mowę skierowane są do dzieci i uczniów przejawiających trudności językowe, opóźniony rozwój mowy (OMR). Program grupowych zajęć logopedycznych eksponuje działalność skierowaną na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.

   Cele programu:

   • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi oraz prawidłowego tempa wypowiedzi.
   • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
   • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
   • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
   • Wdrażanie orientacji przestrzennej.
   • Ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi,
   • Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

   Wyżej wymienione cele realizowane będą poprzez:

   • ćwiczenia oddechowe,
   • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
   • ćwiczenia ortofoniczne,
   • ćwiczenia słuchowe,
   • ćwiczenia słownikowe.
   • Ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem ruchu.
   • Elementy integracji sensorycznej.

   Harmonogram zajęć logopedycznych na rok 2023/2024

   Poniedziałek
   7.40 - 8.25
   12.30 – 13.15
    

   Wtorek
   7.15 -8.20
   12.30.– 14.00
    

   Środa
   13.45 – 14.30
    

   Czwartek
   8.00- 8.25

   12:30-14:15