• O nas

   •  

     

    Grupa Biedroneczki to grupa 3 i 4 - latków.

     

    Funkcję wychowawcy pełnią: Pani Joanna Rybicka i Pani Oksana Didukhova.

     

    Grupa liczy 24 dzieci. 14 dziewczynek i 10 chłopców.

     

    Nasza grupa realizuje program wychowania przedszkolnego "Zabawy z porami roku", wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o podstawę programową i realizują wszystkie wymienione w niej obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.

     

    Metody pracy

    Wykorzystywane na zajęciach metody pracy to:

     

    • Metody słowne (oparte na słowie) - rozmowa, opowiadanie, uczenie wierszy, pogadanka, zagadki, objaśnienia, instrukcja, opis,
    • Metody czynne (oparte na działaniu) - metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka,
    • Metody oglądowe (oparte na obserwacji) - obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (przedstawienia teatralne, koncerty),
    • Metody aktywizujące - gry i zabawy dydaktyczne, odgrywanie scenek, drama, burza mózgów, metoda projektu.

     

     

    Wśród nich możemy wymienić następujące metody, właściwe dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu:

    • Terapia Ręki,
    • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
    • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
    • Metoda Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
    • Pedagogika zabawy.

     

    Formy pracy

    Formy pracy wykorzystywane w pracy z grupą przedszkolną to:

     

    • praca indywidualna,
    • praca zespołowa,
    • praca z całą grupą.

     

    W naszych oddziałach przedszkolnych wprowadzony został również Plan Daltoński. W grupie „Biedroneczki”  wykorzystujemy jego następujące elementy:

     

    •  zegar daltoński,
    •  kalendarz urodzin,
    • lista obecności
    • każde dziecko ma swoje miejsce przy stoliczku, odpowiednio oznaczone.

     

     

     

     

    Grupa przedszkolna „Biedroneczki” bierze udział w innowacji pedagogicznej:

     

    • „Przedszkolak w podróży”

     

    Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną ciekawość świata, dociekliwość i wrażliwość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, opracowana została innowacja pedagogiczna „Przedszkolak w Podróży”. W trakcie jej trwania dzieci będą zdobywały wiadomości dotyczące poszczególnych krajów oraz rozwijały swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez zabawy plastyczne, konstrukcyjne, taneczne oraz przy muzyce. Będzie to okazja do rozwijania i wzmacniania postawy patriotycznej oraz rozbudzania  zainteresowania krajami na świecie, a także ich odmiennymi kulturami. Tworzone będą takie sytuacje edukacyjne, aby dziecko poprzez zabawę miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu i przeżywało pozytywne emocje.