• O nas

   • Grupa ,,Sówki” - dzieci 5- i 6-letnie

    Wychowawca: Dorota Czaplewska


    Grupa ,,Sówki” liczy 25 dzieci, 10 dziewczynek i 15 chłopców.

    Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu  o program wychowania przedszkolnego ,,Razem uczymy się” Wydawnictwa  Edukacyjnego Podręcznikarnia.
    Jest on zgodny z podstawą programową oraz  dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

    Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka  w pracy z grupą wykorzystywane są  elementy  takich  metod, jak: Metoda Pedagogiki Zabawy, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki- zwłaszcza klasycznej, Metoda Gimnastyki Twórczej wg C.Orffa i R. Labana, Metoda W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz,  Metoda Nauki Czytania  I. Majchrzak, Metoda nauki matematyki  E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metoda Edukacja przez ruch  D. Dziamskiej, Relaksacja stopniowa wg E.Jacobsona, Metoda P. Dennisona, Metoda Twórczego Myślenia J.Osborne- ,,Burza mózgów”.


    W naszej grupie wdrażane są elementy koncepcji Planu Daltońskiego:  lista obecności, zegar daltoński, kalendarz urodzin, wybór dyżurnych na każdy dzień, oznakowane miejsce przy stole dla każdego dziecka, praca w parach lub zespołach- w zależności od potrzeb.


    W pracy z grupą stosowane są zasady zaspokajania potrzeb, aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego.

     


    W grupie ,,Sówki”  realizowane są  innowacje pedagogiczne:

     

    • ,,Książka uczy, książka bawi, książka humor Ci poprawi”-  głównym celem wprowadzonej innowacji jest rozbudzenie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć, ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych, kształtowanie  nawyku dbania o książki oraz wyrabianie u dziecka pozytywnego nastawienia do  podjęcia nauki czytania.

     

    • ,,Spotkania z ufoludkiem Zi oraz misiem Tadkiem”- głównym celem wprowadzonej innowacji jest rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnej oraz kluczowych  umiejętności komunikacyjnych.