• Innowacja Sensoplastyka dla małego smyka

    • Sensoplastyka dla małego smyka to innowacja, która zakłada wszechstronny, wielozmysłowy rozwój dziecka.

     Innowacja Sensoplastyka® dla małego smyka jest odpowiedzią na bardzo często pojawiające się wśród dzieci problemy behawioralne, społeczne, emocjonalne, których przyczyną często jest nieukształtowana dostatecznie baza sensoryczna.

     Wprowadzenie innowacji ma sprzyjać przyszłemu rozwojowi intelektualnemu, ruchowemu i emocjonalno – społecznemu. Innowacja rozwijać będzie również kreatywność małego dziecka. Wszystkie założenia innowacji wychodzą naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

     Otaczający nas świat jest pełen fascynujących zjawisk i rzeczy, które małe dziecko ma jeszcze przed sobą do odkrycia. To właśnie nasze zmysły pozwalają nam w pełni doświadczać, tego wszystkiego, co nas otacza. Nasz mózg nieustannie pracuje, odbierając, segregując, interpretując i integrując docierające do niego poprzez zmysły informacje. Dzięki temu tworzą się reakcje adaptacyjne. Proces wytwarzania integracji sensorycznej zaczyna się już w życiu płodowym, ale jego najintensywniejszy wzrost przypada na czas między 3 a 7 rokiem życia dziecka – czyli czas pobytu dziecka w przedszkolu.

     Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju człowieka. Dzieci z zaburzonym przetwarzaniem sensorycznym mają problemy z uwagą, emocjami, problemy motoryczne oraz trudności z organizacją. Następstwem tych zjawisk są ograniczenia w życiu społecznym, kłopot z samoregulacją i obniżona samoocena.

     W ramach projektu w salach powstaną tematyczne kąciki sensoryczne - związane z daną porą roku. Kąciki będą stworzone głównie z materiałów naturalnych, np. szyszki, kasztany. Nauczyciel przeprowadzi również minimum raz w miesiącu zajęcia sensoplastyczne lub inne wspomagające sensorykę na określony w innowacji temat. Zajęcia będą również prowadzone w terenie - w lesie, oparte o metodykę "leśnego przedszkola".

     Autor innowacji: Joanna Dąbrowska

     Innowacja jest prowadzona w grupie "Liski".