• Kadrę pedagogiczną tworzy zespół kreatywnych i wykształconych nauczycieli, dbających o przyjazną i miłą atmosferę. Zaangażowanie nauczycieli wspomaga wszechstronny rozwój przedszkolaków. Stymuluje aktywność dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw i ćwiczeń. Wdrażanie innowacji pedagogicznych, poszukiwanie nowatorskich metod i form pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, ma zapewnić im lepsze szanse edukacyjne, poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie kluczowych umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji.

     

    KADRA

    mgr Małgorzata Reks - dyrektor placówki

    mgr  Elżbieta Dominikowska - wicedyrektor

    mgr Dorota Czaplewska - wychowawczyni grupy 5-6 - latków "Sówki"

    mgr Klaudia Sawicka - wychowawczyni grupy 5-6 - latków "Jeżyki"

    mgr Karolina Dębicka - wychowawczyni grupy 5 - latków "Jagódki"

    mgr Barbara Gradowska - wychowawczyni grupy 4 - latków "Leśne skrzaty"

    lic. Joanna Rybicka - wychowawczyni grupy 3-4 - latków "Biedroneczki"

    lic. Joanna Dąbrowska - wychowawczyni grupy 3 - latków "Liski"

    mgr Oksana Didukhova - nauczyciel przedszkola, wychowawca w grupach - "Biedroneczki" i "Liski"

    mgr Izabela Kneć - nauczyciel wspomagający, logopeda

    mgr Aneta Lipińska - nauczyciel edukacji językowej

    mgr Karolina Maciąg - Mazur - nauczyciel edukacji językowej

    mgr Iwona Jessa - nauczyciel edukacji językowej