• Grupy młodsze - 3 i 4 latki

    • 6:45 - 8:00 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia wg własnej inicjatywy, swobodne zabawy dzieci, tworzenie relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę, myślenie, wzmacniające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, działania wspomagające rozwój, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     8:00 - 8:15 Czynności organizacyjno - porządkowe, poranna gimnastyka. Zabawy ruchowo - rytmiczne lub ćwiczenia poranne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

     8:15 - 8:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     8:30 - 8:45 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

     8:45 - 9:00 Śniadanie - nauka i doskonalenie samodzielnego, estetycznego spożywania posiłku.

     9:00 - 9:15 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     9:15 - 9:30 Zajęcia edukacyjno - wychowawcze.

     9:30 - 10:45 Zabawy kierowane i niekierowane, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

     10:45 - 11:00 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     11:00 - 11:20 Obiad I danie - zupa, nabywanie umiejętności kulturalnego, spokojnego spożywania posiłków oraz utrzymania prawidłowej postawy ciała przy stole.

     11:20 - 11:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     11:30 - 12:40 Leżakowanie.

     12:40 - 13:00 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     13:00 - 13:30 Obiad II danie - umożliwienie dzieciom prac porządkowych przed i po posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

     13:30 - 13:45 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     13:45 - 14:00 Zajęcia edukacyjno - wychowawcze.

     14:00 - 14:15 Czynności higieniczne, samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

     14:15 - 14:30 Podwieczorek - nabywanie świadomości dbania o zdrowie poprzez spożywanie zdrowych przekąsek.

     14:30 - 16:15 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali lub wg zainteresowań: manipulacyjne, matematyczne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, w kącikach zainteresowań. Zabawy integrujące grupę, działania wspomagające rozwój, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.