• O nas

    Grupa Liski to grupa 3 - latków.

    Funkcję wychowawcy pełni pani Joanna Dąbrowska i Pani Oksana Didukhova.

    Grupa liczy 22 dzieci. 13 dziewczynek i 9 chłopców.

    Nasza grupa realizuje program wychowania przedszkolnego "Zabawy z porami roku", wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o podstawę programową i realizują wszystkie wymienione w niej obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci na etapie 3 - latka.

     

    Metody pracy

    Wykorzystywane na zajęciach metody pracy to:

    • Metody słowne (oparte na słowie) - rozmowa, opowiadanie, uczenie wierszy, pogadanka, zagadki, objaśnienia, instrukcja, opis,
    • Metody czynne (oparte na działaniu) - metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka,
    • Metody oglądowe (oparte na obserwacji) - obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (przedstawienia teatralne, koncerty),
    • Metody aktywizujące - gry i zabawy dydaktyczne, odgrywanie scenek, drama, burza mózgów, metoda projektu.

     

    Wśród nich możemy wymienić następujące metody, właściwe dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu:

    • Koncepcja edukacyjna Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej,
    • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
    • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej Batii Strauss,
    • Drama,
    • Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak,
    • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
    • Pedagogika zabawy,
    • Metoda Carla Orffa,
    • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
    • Metoda Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

     

    Formy pracy

    Formy pracy wykorzystywane w pracy z grupą przedszkolną to:

    Organizacyjne formy pracy:

    • praca indywidualna,
    • praca zespołowa,
    • praca z całą grupą.

     

    Formy aktywności dzieci:

    • zabawa (dydaktyczna, tematyczna, badawcza, konstrukcyjna, manipulacyjna, ruchowa) lub inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
    • zajęcia dydaktyczne,
    • czynności samoobsługowe oraz praca użyteczna,
    • spacery i wycieczki,
    • uroczystości przedszkolne,
    • udział w imprezach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
    • udział w programach profilaktycznych.

     

    Plan Daltoński

    W naszych oddziałach przedszkolnych wprowadzony został również Plan Daltoński. W grupie Lisków wykorzystujemy jego następujące elementy:

    • zegar daltoński,
    • kalendarz urodzin,
    • wybór dyżurnych na każdy tydzień - w naszej grupie przydzielone zostały im trzy zadania o poszczególnych nazwach: mistrz czystych stolików, mistrzowie pierwszej pary, bohater samotnych zabawek (od drugiego półrocza),
    • każde dziecko ma swoje miejsce przy stoliczku, odpowiednio oznaczone,
    • realizujemy też zależnie od potrzeb zajęć pracę w parach lub małych grupach.

     

    Innowacje


    Sensoplastyka dla małego smyka

     

    Sensoplastyka dla małego smyka to innowacja, która zakłada wszechstronny, wielozmysłowy rozwój dziecka.

    Innowacja Sensoplastyka® dla małego smyka jest odpowiedzią na bardzo często pojawiające się wśród dzieci problemy behawioralne, społeczne, emocjonalne, których przyczyną często jest nieukształtowana dostatecznie baza sensoryczna.

    Wprowadzenie innowacji ma sprzyjać przyszłemu rozwojowi intelektualnemu, ruchowemu i emocjonalno – społecznemu. Innowacja rozwijać będzie również kreatywność małego dziecka. Wszystkie założenia innowacji wychodzą naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

    Otaczający nas świat jest pełen fascynujących zjawisk i rzeczy, które małe dziecko ma jeszcze przed sobą do odkrycia. To właśnie nasze zmysły pozwalają nam w pełni doświadczać, tego wszystkiego, co nas otacza. Nasz mózg nieustannie pracuje, odbierając, segregując, interpretując i integrując docierające do niego poprzez zmysły informacje. Dzięki temu tworzą się reakcje adaptacyjne. Proces wytwarzania integracji sensorycznej zaczyna się już w życiu płodowym, ale jego najintensywniejszy wzrost przypada na czas między 3 a 7 rokiem życia dziecka – czyli czas pobytu dziecka w przedszkolu.

    Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju człowieka. Dzieci z zaburzonym przetwarzaniem sensorycznym mają problemy z uwagą, emocjami, problemy motoryczne oraz trudności z organizacją. Następstwem tych zjawisk są ograniczenia w życiu społecznym, kłopot z samoregulacją i obniżona samoocena.

    Autor innowacji: Joanna Dąbrowska