• O nas

    Grupa Liski to grupa 3-4 - latków. Funkcję wychowawcy pełni pani Joanna Dąbrowska.

    Nasza grupa realizuje program wychowania przedszkolnego "Trefliki w przedszkolu", wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o podstawę programową i realizują wszystkie wymienione w niej obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci na etapie 3-4 - latka.

    Praca w grupie mieszanej pozwala na realizację celów Planu Daltońskiego, który jest wpisany w filozofię placówki. Główne zalety grupy mieszanej to: szybsza adaptacja i integracja dzieci, naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nieograniczonym jedynie do rówieśników, naturalne zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi, dzieci młodsze mogą liczyć nie tylko na pomoc nauczyciela, ale również starszych kolegów, uczą się wyrażania próśb. Grupa mieszana wiekowo ułatwia również indywidualizację oddziaływań wychowawczych, nie tylko ze względu na wiek, ale również na możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci, daje to również możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawej organizacji zajęć.

     

    Metody pracy

    Wykorzystywane na zajęciach metody pracy to:

    • Metody słowne (oparte na słowie) - rozmowa, opowiadanie, uczenie wierszy, pogadanka, zagadki, objaśnienia, instrukcja, opis,
    • Metody czynne (oparte na działaniu) - metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka,
    • Metody oglądowe (oparte na obserwacji) - obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (przedstawienia teatralne, koncerty),
    • Metody aktywizujące - gry i zabawy dydaktyczne, odgrywanie scenek, drama, burza mózgów, metoda projektu.

     

    Wśród nich możemy wymienić następujące metody, właściwe dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu:

    • Koncepcja edukacyjna Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej,
    • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
    • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej Batii Strauss,
    • Drama,
    • Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak,
    • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
    • Pedagogika zabawy,
    • Metoda Carla Orffa,
    • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
    • Metoda Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

     

    Formy pracy

    Formy pracy wykorzystywane w pracy z grupą przedszkolną to:

    Organizacyjne formy pracy:

    • praca indywidualna,
    • praca zespołowa,
    • praca z całą grupą.

     

    Formy aktywności dzieci:

    • zabawa (dydaktyczna, tematyczna, badawcza, konstrukcyjna, manipulacyjna, ruchowa) lub inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
    • zajęcia dydaktyczne,
    • czynności samoobsługowe oraz praca użyteczna,
    • spacery i wycieczki,
    • uroczystości przedszkolne,
    • udział w imprezach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
    • udział w programach profilaktycznych.

     

    Plan Daltoński

    W naszych oddziałach przedszkolnych wprowadzony został również Plan Daltoński. W grupie Lisków wykorzystujemy jego następujące elementy:

    • zegar daltoński,
    • kalendarz urodzin,
    • wybór dyżurnych na każdy tydzień - w naszej grupie przydzielone zostały im trzy zadania o poszczególnych nazwach: mistrz czystych stolików, mistrzowie pierwszej pary, bohater samotnych zabawek,
    • każde dziecko ma swoje miejsce przy stoliczku, odpowiednio oznaczone,
    • realizujemy też zależnie od potrzeb zajęć pracę w parach lub małych grupach.

     

    Projekty edukacyjne

    Grupa Liski bierze również udział w projektach edukacyjnych:

    • Sensosmyki

    Sensosmyki to projekt, w którym realizujemy różnego rodzaju zajęcia sensoryczne z wykorzystaniem mas plastycznych, naturalnych materiałów, które dzieci mogą znaleźć w swoim otoczeniu - lesie, w ogrodzie, domowej kuchni. Zajęcia sensoryczne są niezwykle ważnym elementem w rozwoju małego dziecka.

    Integracja sensoryczna to "taka organizacja bodźców, która umożliwia ich późniejsze wykorzystanie. Nasze zmysły dostarczają nam informacji dotyczących stanu fizycznego naszych ciał i środowiska, które nas otacza. Bodźce wpływają do mózgu niczym strumienie do jeziora". Do naszego mózgu w każdej chwili docierają bodźce sensoryczne z różnych zmysłów, z każdego miejsca w ciele. Zadaniem mózgu jest ukierunkowanie bodźców i ich uporządkowanie. Dokładnie tak, jak w sytuacji, gdy policjant kieruje ruchem w momencie wyłączenia świateł na dużym skrzyżowaniu. Dobra organizacja bodźców wpływa na odpowiednie zachowanie w danej sytuacji, pozwala na uczenie się. Gdy bodźce są zdezorganizowane - nasze zachowanie staje się nieadekwatne do sytuacji, a życie przypomina korek na ulicy w godzinach szczytu.1

     

    • W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie

    Projekt zwraca uwagę na znaczącą rolę ekologii. Jego założeniem jest skupienie uwagi i działań młodego pokolenia na dbaniu o środowisko. Autorki projektu zwracają uwagę na to, że ogromne znaczenie dla przyszłości naszej planety ma to, jak małe dziecko widzi świat już teraz, dlatego tak ważne jest uwrażliwianie małego człowieka i pobudzanie go do działań proekologicznych. Projekt ma zachęcać do działania, pobudzać kreatywność, dawać radość z tworzenia, a przede wszystkim pokazywać jak wiele zależy od nas samych. W projekcie zbieramy więc makulaturę i tworzymy z niej różne cuda!

    1. Agnieszka Bugajska, Anna Wiktor - Stępień, Zabawy sensoryczne na każdy dzień. Jesień, Wyd. CEBP 24.12 Sp.z.o.o., Kraków 2021.