• Zbiórka elektrośmieci

     •  

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

       

      Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

      W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

      Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

      Drobne elektroodpady uczniowie mogą przynosić do szkoły:

      a) uczniowie klas 1-3 i oddziały przedszkolne gromadzą drobne elektroodpady w swoich salach (odbiór z sal będzie odbywał się na koniec każdego tygodnia)

      b) uczniowie klas 4-8 przynoszą elektroodpady do gabinetu 21 (podczas lekcji biologii, geografii, przyrody)

      W przypadku chęci oddania większych sprzętów, o dużych gabarytach, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu wskazania miejsca pozostawienia elektroodpadów: a) przez wiadomość w dzienniku do koordynatora akcji p. G. Kozłowskiej, b) informację za pośrednictwem dziecka, c) ewentualny telefon do sekretariatu.

       

      Termin zbiórki:
      od 02.11.2021 r. do 22.11. 2021 r.

       

      ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

       

     • Obchody Święta Niepodległości

     • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      PROGRAM UROCZYSTOŚCI W SP BOGDANIEC

      W DNIU 10 LISTOPADA 2021 roku – środa

       

      1. 9.30 - akademia pt. „Drogi do wolności” dla uczniów klas 0 –III

      2. 11.00 - Apel Poległych przy Bogdanieckim Dębie Pamięci (plac przykościelny)

      - w apelu uczestniczą całe klasy IV – VIII pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcję

      - podczas apelu delegacje klas składają wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikami ( należy wybrać 3 - osobową delegację)

      - 11.11 - śpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „ Szkoła do hymnu”

      3. 13.00 - akademia dla klas IV – VIII oraz zaproszonych gości – Seniorów Gminy Bogdaniec oraz władz gminy

      - po akademii lekcje odbywają się według planu

      - w tym dniu obowiązuje strój galowy i kotyliony.

       

      Małgorzata Reks i Remigiusz Wojczal

     • Lekcja języka polskiego inaczej

     • Na lekcji j.polskiego nie musi być nudno. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdańcu, którzy po omówieniu lektur obowiązkowych wykonywali lapbooki, rekwizyty i lektury w pudełku. Działania podejmowane były w ramach innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2021/2022.

     • Wydarzenie czytelnicze w naszej szkole

     • Uczniowie i nauczyciele SP w Bogdańcu w dniu 26 października uczestniczyli w kolejnej edycji akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe.Akcja zachęca do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

     • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT MURALU

     • PROTOKÓŁ Z  KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT MURALU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

      Na konkurs wpłynęło 27 prac wykonanych przez grupy uczniów klas IV-VIII o tematyce leśnej.

      Komisja w składzie:
      Dyrektor szkoły Małgorzata Reks, Aldona Bernacka – starszy specjalista służby leśnej, Magdalena Kozłowska – specjalista do spraw promocji oraz Krystyna Kasprzak– nauczyciel  wyłoniła dwie prace zwycięskie:

      Uczniowie VIIb  Natalia Wojtasik, Maja Jaśkowiak, Bartosz Bartkowiak,

      Uczniowie VIIa Kalina Podyma, Natasza Pawlak, Mateusz Wojakowski.

      Wyróżniono dwie prace:

      klasa IV- Hanna Pięta, Iga Jaśkowiak, Patrycja Orchowska,

      klasa VIIa Karolina Górecka, Adrianna Pogiernicka, Amelia Augulewicz.

      Wszystkie prace spełniały wymogi konkursu, wykonane estetyczne  i starannie różnymi technikami plastycznymi.  Komisja dziękuje uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie. Zwycięskie prace ozdobią budynek przy szkole przy wejściu do lasu.

      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      Małgorzata Reks

      Aldona Bernacka

      Magdalena Kozłowska

      Krystyna Kasprzak

      Bogdaniec, 27.10.2021r.


       

       

     • Stypendyści w ramach programu LUBUSKIE TALENTY

     • Miło nam poinformować, że Mielcarek Hanna uczennica klasy 7b oraz Szybiński Szymon uczeń klasy 8b Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zostali stypendystami w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny. Projekt skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na rok szkolny 2021/2022.  

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

     •  

      W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klasy 2 i 3 realizują Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. W wrześniu włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, a kolejny miesiąc upłynął nam na świętowaniu Dnia Drzewa, które przypadało 10 października. Z tej okazji odwiedziliśmy Nadleśnictwo Bogdaniec, posadziliśmy dąb przy szkolnym placu zabaw, a w doniczkach wysialiśmy nasiona owoców i zebrane w lesie żołędzie. Zapoznaliśmy się z poezją o tematyce leśnej, a później pochłonął nas festiwal twórczości. Stworzyliśmy dzieła z użyciem darów jesieni, a nasze okna przyozdobiły jesienne witraże.

     • ,,Bezpieczny Leśny Skrzat na drodze”

     • W poniedziałek tj.18.10.2021r.w Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu odbyły się zajęcia w ramach programu pt. „Bezpieczny Leśny Skrzat na drodze” sfinansowanemu ze środków projektu S.C.Johnson. Przedszkolaki poznały podstawowe znaki pionowe oraz zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Podczas nauki jazdy dzieci starały się opanowywać równowagę, umiejętność hamowania oraz skrętu. Wszyscy mali rowerzyści bawili się znakomicie.

     • KONKURS  PLASTYCZNY NA PROJEKT MURALU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

     • KONKURS  PLASTYCZNY NA PROJEKT MURALU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
      im. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

      ORGANIZATOR

      Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

      Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

      Nadleśnictwo Bogdaniec

      Cele konkursu: 

      • Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie pomieszczenia gospodarczego Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Bogdańcu.
      • Powstały mural będzie inspirowany przyrodą, roślinnością bogdanieckich lasów. Jednocześnie jego realizacja wpłynie w sposób pozytywny na odbiór wizualny otaczającej przestrzeni.

      Tematyka muralu: 

      Malowidło tematycznie musi być związane z lasem.

      Technika muralu:

      Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na zewnętrznych ścianach budynku; mural ma pokrywać całą powierzchnię przedmiotowej ściany.

       Regulamin konkursu:  

      1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowejim.H. Sienkiewicza w Bogdańcu.
      2. Udział w konkursie wiąże się z wykonaniem projektu w formie papierowej A4 oraz samodzielnym wykonaniem muralu po wybraniu grupy zwycięskiego projektu.
      3. Uczestnicy konkursu przygotowują projekty muralu w wersji papierowej. Po wyłonieniu zwycięskich prac projekty zostaną przez autorów wykonane na wskazanej ścianie wewnątrz budynku szkoły.
      4. Uczestnicy konkursu są autorami i wykonawcami prac.
      5. Autorami prac są zespoły(3-4 osoby w grupie).
      6. Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały do wykonania muralu.
      7. Każdy grupa może zgłosić dwie samodzielnie wykonane prace nigdzie wcześniej nie publikowane.
      8. Prace powinny być nowatorskie i nawiązujące do podanej wyżej tematyki.
      9. Przesłane prace powinny zostać opisane w następujący sposób:

       

       

       1. imię i nazwisko autorów projektu, klasa/y
       2. wiek autorów
      1. Z dniem ogłoszenia wyników konkursu autorskie prawa majątkowe do prac zwycięskich  i wyróżnionych nabywa  Szkoła Podstawowa im.H. Sienkiewicza w Bogdańcu. Nabycie następuje bez ograniczeń co do terytorium i czasu w zakresie pół eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tj.Dz.U.z 2019 r. poz.1231).
      2. Autorzy prac zakwalifikowanych do realizacji zostaną poinformowani osobiście na apelu szkolnym.
      3.  Sposób oceniania prac konkursowych
      1. Zgłoszone do konkursu na wykonanie projektu muralu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
      2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych, estetyki wizualnej i zgodności z tematyką konkursu.
      3. Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna zero, jeden, dwa lub trzy punkty każdemu z projektów uczestniczących w konkursie. Za zwycięzcę konkursu uznany zostanie zespół  projektu, który dostanie największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do wyłonionych w pierwszym etapie projektów.
      4. W skład Komisji Konkursowej wejdą: nauczyciele, rodzice i uczniowie.
      5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
      6. Komitet organizacyjny dokona wyboru najlepszego projektu w wersji papierowej.
      7. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w formie muralu na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu.

      Ogłoszenie konkursu na wykonanie projektu muralu: październik 2021 r.

      Przyjmowanie prac konkursowych: do 24.10. 2021 r.

      Obrady Komisji Konkursowej: 27.10. 2021 r.

      Ogłoszenie zwycięskiego projektu: 28.10.2021 r.

       Realizacja nagrodzonego projektu:  

      1. Termin i sposób realizacji zostanie szczegółowo omówiony ze zwycięzcą.

       Informacje dodatkowe: 

      1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej
      2. im.H.Sienkiewicza w Bogdańcu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nagrodzonych.
      4. Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
      5. Opisane prace – wersja papierowa prosimy składać osobiście w Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza
       w Bogdańcu.

       

      Dodatkowe informacje: Anna Westfahl– nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej im.H. Sienkiewicza
      w Bogdańcu.

       

       

     • Dzień Edukacji Narodowej - organizacja dnia

     • Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021r.

       

      •  8.00 – 10.00 - zajęcia z wychowawcą,
      •  10.00 – 11.00 - uroczysty apel w hali sportowej,
      •  11.00 – odwóz uczniów, zakończenie zajęć lekcyjnych,
      •  11.00 – 16.15 – zajęcia świetlicowe (dzieci i uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną)
     • ARCHIPELAG SKARBÓW®

     • ARCHIPELAG SKARBÓW®


      Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Społeczna odpowiedzialność nauki.

      Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2020/2021 została objęta

      programem profilaktyki zintegrowanej w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego


      W dniach 06.10.-07.10.2021r. nasi uczniowie wezmą udział w projekcie pt.

      Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-9”

      Fundacji Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, dofinansowanym ze środków Społeczna odpowiedzialność.

      Zakres celów Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów

      Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej program Archipelag Skarbów® został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych jednocześnie.

      Zakres oddziaływania programu:

      profilaktyka uzależnień:

      • ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież (ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości; program nie stawia sobie za cel abstynencji od alkoholu przez całe życie, pokazuje jednak kluczowe znaczenie unikania alkoholu i narkotyków w okresie dojrzewania, gdy sięganie po te substancje uniemożliwia uczenie się umiejętności radzenia sobie z samym sobą, własnymi trudnymi emocjami i światem relacji społecznych);

      profilaktyka przemocy:

      • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym,

      • wzrost szacunku chłopców do dziewcząt i dziewcząt do samych siebie,

      • ukazanie zachowań agresywnych jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami;


      wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:

      • wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi,

      • ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości,

      • podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności,

      • przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku samouprzedmiotowienia

      • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:

      • zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji),

      • poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im;

      cele ogólnoprofilaktyczne:

      • ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych,

      wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).

     • Festiwal głośnego czytania

     • Nowa galeria Festiwal głośnego czytania została dodana do albumu fotograficznego

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdańcu włączyli się do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który przypada na dzień 29 września 2021r. W tym dniu przedstawiciele klas 4-8, czytając fragmenty lektur, zaprosili społeczność uczniowską do świata książki. Wydarzenie czytelnicze stało się znakomitą okazją do promocji czytelnictwa wśród naszych uczniów.

       

       

     • UKS CHEMIK BOGDANIEC - nabór do grup

     • Z przyjemnością informujemy, że od października 2021 przy szkole podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bogdańcu rozpoczną się zajęcia z piłki nożnej UKS Chemik Bogdaniec. Zajęcia skierowane są do trzech grup wiekowych tj. przedszkolaków rocznik 2017-2015, żaków 2014-2013 i orlików 2012-2011.

      Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek 24.09 o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Bogdańcu wejście od strony hali bądź o zapisy pod numerem 696 489 666.

     • Sprzątanie Świata 2021

     • Tradycyjnie, niezmiennie od 28 lat, w każdy trzeci weekend września odbywa się ogólnopolska akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA” prowadzona pod patronatem fundacji Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

      Jak co roku nasza szkoła wzięła aktywny udział w akcji. W dniach 16-17 września 2021 r. uczniowie z klas 1-8 pod opieką wychowawców posprzątali teren wokół szkoły i pobliskiej okolicy.

      Nasz udział w akcji promował czynne działania na rzecz poszanowania środowiska i zachowania proekologiczne. Społeczność szkolna mogła się przekonać się jak duży jest problem śmieci wokół nas, gdyż śmieci niestety znów nie brakowało.

      Grażyna Kozłowska

     • Rodzinne wieczory z tenisem stołowym

     • Zapraszamy na Rodzinne wieczory z tenisem stołowym w środy od godz. 18.00 do 19.30 na hali sportowej w SP Bogdaniec.

      Obowiązuje obuwie sportowe. Paletki własne lub można będzie skorzystać ze sprzętu szkolnego.

      Prowadzący: Dariusz Drozd