• Co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna?

     • Uczniowie klas V-VIII w szkole podstawowej w Bogdańcu już to wiedzą.

      Dziś zagościł u nas nasz absolwent Tomasz Dobosiewicz, który jest studentem Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy. Pokazywał on w jaki sposób można udzielać pierwszej pomocy. Całe szkolenia odbyły się w miłej atmosferze, a uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Tomek reprezentował Grupę Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

      Chętnie skorzystamy ze wsparcia Tomasza w przeprowadzeniu zajęć w klasach I-IV w najbliższym możliwym terminie.

       

     • Zajęcia pokazowe z języka angielskiego

     • W poniedziałek 19 września nasze przedszkolaki wzięły udział w bezpłatnych warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez szkołę języka angielskiego Early Stage. Podczas warsztatów pt. "Sort your waste", które odbyły się w całości w języku angielskim, dzieci dowiedziały się, dlaczego warto segregować śmieci, i nauczyły się zasad segregacji odpadów. Piosenki, którą dzieci śpiewały na warsztatach, można posłuchać i pośpiewać tu: https://tiny.pl/wt7zr. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów!

     • „Czytanie na dywanie” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bogdańcu

     • W dniu 21września 2022r.w grupie „Jeżyki” odbyły się zajęcia czytelnicze przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza, Martę Andruszko. Akcja została nazwana „Czytanie na dywanie” i ma na celu między innymi zapoznanie milusińskich z bajkami, zachęcanie do obcowania z utworami literackimi od najmłodszych lat oraz dostarczanie nowych przeżyć i wrażeń. Czytanie bajek i wierszy było przeplatane wspólnymi zabawami i śpiewem.

      Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

     • Za nami 29. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” 

     • Nasza szkolno-przedszkolna machina ruszyła po raz kolejny na akcję w piątek 16 września 2022 r. W tym roku powiedzieliśmy głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze!”  

      Uczniowie wraz z opiekunami zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki dzielnie ruszyli w teren sprzątając naszą piękną okolicę z zalegających śmieci.  

      Posprzątany został teren wokół szkoły, boiska, placu zabaw, pobliskie tereny zielone, okolice kościoła, skateparku oraz przyległe ulice. 

      Dzieci wykazały się ogromnymi chęciami i  zaangażowaniem. A efekty? Kilogramy zebranych śmieci, które zostaną wpisane na poczet wyniku ogólnopolskiego sprzątania w 2022 roku.  

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 

       Ewelina Stodolska-Wysmyk

     • LUBUSKIE TALENTY - PROGRAM STYPENDIALNY

     • Szanowni Państwo, informujemy że rozpoczęła się III edycja projektu pn. "Lubuskie Talenty - Program Stypendialny". Program ma na celu przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego.   

      Nasi uczniowie zdobywali stypendia w poprzednich edycjach. 

      Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyzanwania stypendiów.

      Poniżej załączamy Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023:

      https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/105/pliki/regulamin_20222023.pdf

     • "Czytanie na trawie"

     • Nowa galeria "Czytanie na trawie" została dodana do albumu fotograficznego

      „Czytanie na trawie” to zajęcia z książką skierowane do uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bogdańcu.

      Spotkania odbywają się w ramach zajęć bibliotecznych prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza, Martę Andruszko. Zajęcia przebiegają dwuetapowo. Pierwszy etap to głośne czytanie krótkiego tekstu (około 10 minut), drugi etap stanowią warsztaty integracyjne, tematycznie dopasowane do tekstu. Celem tych spotkań jest rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, promowanie literatury pięknej wśród najmłodszych oraz biblioteki jako miejsca przyjaznego dla dzieci.
      Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

     • Narodowe Czytanie

     • Nowa galeria Narodowe Czytanie została dodana do albumu fotograficznego

      "Narodowe czytanie" jest ogólnopolskim wydarzeniem objętym honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tegorocznej jedenastej edycji czytanym dziełem zostały wybrane Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Włączając się do tego wydarzenia, 09.09.2022 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zaprosili do wspólnego czytania Sekretarz Gminy Panią Jolantę Daukszę, Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim Panią Ewę Pawlak oraz Dyrektor naszej Szkoły Panią Małgorzatę Reks. Wśród wybranych utworów znalazły się ballady pt. Pani Twardowska oraz Świtezianka. Wysłuchanie tych dzieł dla wszystkich uczestników było cennym i bogatym w walory artystyczne doświadczeniem. Uczniowie otrzymali także możliwość odbicia z swoich zeszytach pamiątkowych stempli z tytułem czytanego w tym roku dzieła.Narodowe Czytanie 2022r.

      Agata Brąś - nauczyciel języka polskiego

     • Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych

     • Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu zaprasza na pierwsze zebranie rodziców dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023, które odbędzie się w dniu 14.09.2022r. /środa/ według następującego porządku:

      17.00 – Zebranie ogólne z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

      w Bogdańcu, nauczycielami, z przedstawicielem Poradni               

      Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.,
        pielęgniarką szkolną. Miejsce spotkania hala sportowa.

       

      17.30 – Zebranie rodziców z wychowawcami  grup przedszkolnych
                     segment I
              

      18.30 – Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców
                     i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu – świetlica                  
                     szkolna seg. II .
       

                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy
                                                                                    Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

     • Zebranie z rodzicami klas I - VIII

     • Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu zaprasza na pierwsze zebranie rodziców uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2022/2023, które odbędzie się w dniu 13.09.2022r. /wtorek/ według następującego porządku:

      17.00 – Zebranie ogólne z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

      w Bogdańcu, nauczycielami, z przedstawicielem Poradni               

      Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.,
        pielęgniarką szkolną. Miejsce spotkania hala sportowa.

       

      17.45 – Zebranie rodziców z wychowawcami  klas SP
                  Klasy I-III -  segment I
                  Klasy IV-VIII – segment II

      18.30 – Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców
                     i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu – świetlica                   
                     szkolna seg. II .
       

                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy
                                                                                         Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 i pasowanie na ucznia klasy I

     • Nowa galeria Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 została dodana do albumu fotograficznego

      1 września 2022 roku o godz.9.00, uroczystym apelem rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023. Pani dyrektor Małgorzata Reks, jak co roku powitała wszystkich zgromadzonych. Szczególne słowa skierowala do uczniów naszej szkoły, życząc wszytkim wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów, zdrowej rywalizacji oraz powodzenia w zdobywaniu nowej wiedzy. Następnie życzenia pomyślnego roku szkolnego skierował do dzieci pan Tomasz Kwiatkowski, radny gminy Bogdaniec, a ksiądz proboszcz Gabriel Stożek podzielił się z obecnymi ważnym przesłaniem i błogosławił na nadchodzący rok szkolny. W drugiej części uroczystości pani Dyrektor skierowała się do najmłodszych i wraz z wychowawcami klas pierwszych przeprowadzila pasowanie na uczniów naszej szkoły. Pierwszaki poradziły sobie wspaniale, a niejednemu rodzicowi łza zakręciła się w oku.

      Samych dobrych dni w naszej szkole, pieknych przyjaźni i wielu sukcesów!