• TYDZIEŃ POZYTYWNYCH EMOCJI

     • Umysł ludzki jest niczym ogród: jeśli chcemy, żeby rosły w nim piękne kwiaty, musimy najpierw go wyplewić. (…) Powinniśmy także sporządzić listę wszystkich naszych talentów i cech pozytywnych. Kwiaty nie będą potrzebowały wiele czasu, aby zakiełkować. Staniemy się bardziej świadomi naszych własnych dobrych cech i uzdolnień.

      John Powell SJ Twoje szczęście jest w tobie

      Wszystkie zadania podejmowane są w przyjaznej atmosferze bez znamion jakiejkolwiek rywalizacji w klasach, czy pomiędzy klasami.

       

      21.03.2022r. I Dzień Wiosny – Światowy Dzień Zespołu Downa; Dzień Kolorowej Skarpety.

      Zadanie – uczniowie przychodzą ubrani na kolorowo. Najważniejszym elementem w tym dniu są różne, kolorowe skarpety. Wychowawcy sprawdzają elementy ubioru i nagradzają swoich uczniów pochwałami (ocenami z zachowania).

       

      23.03.2022r. Dzień Dobrego Słowa – Słowa raz wypowiedzianego nie da się już cofnąć.

      Zadanie – każda klasa na jednej kartce A4 lub A3 zapisuje dobre słowa (wpisuje się każdy uczeń z klasy). Z zebranych kart powstaje wystawa w holu przy głównym wejściu.

       

      24.03.2022r. Dzień Przyjaźni – Okazuj miłość i przyjaźń. Szczerość to fundament przyjaźni.

      Zadanie –w każdej klasie każdy uczeń losuje cichego przyjaciela. Tylko wychowawcę informuje o tym kogo wylosował. W sposób tajemniczy okazuje wylosowanemu przyjacielowi drobne, sympatyczne gesty (miłe słowo, komplement, podanie czegoś, pomoc, itp.). Na najbliższych godzinach wychowawczych uczniowie odgadują, kto był ich cichym przyjacielem.

       

      28.03.2022r. Dzień Marzeń – Ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami.

      Zadanie – Każdy uczeń w swojej klasie wpisuje na wspólnej klasowej kartce A4 lub A3 swoje marzenie/marzenia. Z zebranych od klas kart powstanie wystawa.

       

      30.03.2022r. Dzień Życzliwości – Próbuj zrozumieć i wspierać innych.

      Zadanie – każda klasa tworzy apteczkę życzliwości. Apteczką może być kartonik, słoik, itp. Do środka wrzucamy stworzone przez uczniów symbole życzliwości.

       

      01.04.2022r. – Prima Aprilis – Dzień drobnych Pozytywnych Żartów w połączeniu z 02.04.2022r. – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

      Zadanie – Wszyscy przychodzimy ubrani na niebiesko lub nosimy niebieskie elementy ubioru, dodatków, biżuterii, itp. Wychowawcy nagradzają uczniów pochwałami do oceny z zachowania za niebieski ubiór.

     • Dzień Liczby Pi

     • Coroczne święto Liczby Pi i obchody związane z Dniem Matematyki już na stałe wpisały się do naszego kalendarza szkolnego. 

      Święto Liczby Pi przypada na 14 marca. Co to za liczba? Dlaczego jest taka ważna? Dlaczego bywa nazywana Ludolfiną? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć to zapraszamy do obejrzenia prezentacji.