• Podsumowanie projektu Zagadkowa MATEMATYKA

     • Projekt realizowany przez nauczycieli matematyki z uczniami klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu, sfinansowany ze środków Fundacji mBanku w ramach Programu mPotęga.

     • Projekt Minecraft

     • Uczniowie klasy 4a i 4b na lekcjach matematyki utrwalali pojęcia związane z figurami przestrzennymi. Po wielkich zmaganiach z siatkami prostopadłościanów już nie są straszne dla nich pojęcia: ściana, wierzchołek, krawędź. Efektem pracy jest makieta Minecraft w sali matematycznej.

     • Zmagania z ortografią

     • Ortografia nie jest trudna,zwłaszcza jeśli wiesz, do czego służy słownik. W wyniku działań powstały piękne plakaty z zasadami ortograficznymi opracowanymi przez uczniów klas szóstych.

     • Dyktando biegane

     • Na zajęciach języka polskiego może być atrakcyjnie i wesoło. Przekonali się o tym uczniowie klasy 6a, którzy utrwalali zasady ortograficzne z wykorzystaniem aktywizujących metod. Ulubione przez uczniów dyktando biegane.

      Teresa Krycka

     • Wyniki konkursu "Pozdrowienia z ..."

     • W związku z tym, że na konkurs wpłynęło niewiele prac, a wszystkie prace prezentowały wyrównany - wysoki poziom, organizatorzy konkursu zdecydowali o przyznaniu 4 równorzędnych nagród.

      Serdecznie gratulujemy sukcesu uczniom: Marice Kwiatkowskiej (6b), Emilii Lechamn (6b), Hannie Mielcarek (6b), Bartłomiejowi Strzelczakowi (8). 

      Jednocześnie już teraz zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edyci konkursu.

      N-le zespołu przemiotów
      matematyczno-przyrodniczych

     • Gminny Konkurs Matematyczno-Logiczny Zagadkowa MATEMATYKA

     • W piątek 11 czerwca 2021r. uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięli udział w Gminnym Konkursie Matematyczno-Logicznym Zagadkowa MATEMATYKA. Konkurs został zaplanowany w ramach projektu Zagadkowa MATEMATYKA dla uczniów klas VII-VIII w programie mPotęga i został w całości sfinansowany ze środków Fundacji mBanku

      Zadaniem pięcioosobowych drużyn było rozwiązanie wirtualnego pokoju zagadek na platformie Ganial.ly. Rozwiązanie I etapu konkursu otwierało (dosłownie :) ) drogę do drugiego etapu. W drugim etapie konkursu drużyny rozwiązywały zagadki logiczne dostarczone w specjalnych przesyłkach do poszczególnych szkół. Ostatni etap stanowiło podchwytliwe zadanie - wyzwanie od organizatorów. Wcale nie było łatwo! Najważniejsza jednak była wspólna zabawa!

      Oczywiście po wytężonym wysiłku umysłowym uczniowie zasłużyli na miłą niespodziankę - pyszny poczęstunek, który został dostarczony do szkół na zakończenie konkursu. 

      Ponieważ najważniejsza jest wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja w duchu fair play, wszystkie szkoły otrzymują nagrody: gry dydaktyczne i interaktywne, a uczniowie i opiekunowie drużyn pamiątkowe dyplomy. 

      Cieszymy się, że udało nam się "spotkać" choć wirtualnie. Liczymy, że na początku nowego roku szkolnego  będziemy mogli spotkać się ponownie - tym razem na Turnieju Terenowym w naszych pięknych lasach Nadleśnictwa Bogdaniec.

      koordynatorzy projektu
      Joanna Żurawska, Anna Rutkowska-Szabla

     • Stypendium Wójta Gminy Bogdaniec

     • Informacja o sposobie ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Bogdaniec

      Stypendium Wójta Gminy Bogdaniec mogą uzyskać uczniowie uczęszczający do klas IV - VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec.

      Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

      1) jest laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych;

      2) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

      - 5,5 w klasach IV – VI,

      - 5,3 w klasach VII – VIII.

      Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi spełniającemu conajmniej jedno z poniższych kryteriów:

      - jest zdobywcą I, II lub III miejsca w powiatowych, wojewódzkich i międzywojewódzkich zawodach sportowych;

      - jest zdobywcą I, II, III, IV, V lub VI miejsca w mistrzostwach Polski, Europy i świata;

      - jest powoływany do kadry wojewódzkiej lub narodowej.

      Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który jest laureatem finału powiatowego,wojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego.

      Wnioski o przyznanie stypendium sporządzone według wzoru stanowiącegozałącznik do uchwałyNr XII.90.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionychi zaopiniowane przez dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza należy złożyćw Urzędzie Gminy Bogdaniec  po ukończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2021r.
      Do wniosków dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

      Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bogdaniec w zakładce Stypendia Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pod numerem 95 723 73 93 – stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

       

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie

      w związku z aktualną sytuacją  pandemiczną w kraju, zakończenie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało charakter kameralny. Uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach.

      Na teren placówki mogą wejść wyłącznie uczniowie.

       

       25.06.2021r. o godzenie 8.00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I – III i dla uczniów klasy VIII, natomiast o godzinie 9.00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV – VII.

       

      Msza Święta w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły odbędzie się 24.06.2021r. o godz. 8.15 w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Bogdańcu.

     • Konkurs plastyczny „Żyj zdrowo bez uzależnień”

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z terenu województwa lubuskiego.

      Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką plakatu promującego asertywne postawy i kształtującego zdrowe nawyki, a następnie sfotografowanie go.

      Szczegółowe zasady konkursu zostały opisane w regulaminie. 

      Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia oraz zgody opiekuna - dokumenty można odebrać u p. Grażyny Kozłowskiej lub p. Anny Rutkowskiej-Szabli.

      Regulamin_konkurs_nalogi.docx      G. Kozłowska,
      A. Rutkowska-Szabla.

     • Konkurs fotograficzny "Moje drugie śniadanie do szkoły"

     • Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z terenu województwa lubuskiego.

      W załączniku regulamin konkursu.

      Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i wypełnieniem zgłoszenia oraz zgody opiekuna. Zgłoszenia (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) można odebrać u koordynatorów szkolnych.


      Regulamin_konkurs_przepis.docx


      koordynatorzy szkolni konkursu :

      p. Grażyna Kozłowska
      p. Anna Rutkowska-Szabla