• WZNOWIENIE NAUKI STACJONARNEJ

     • 31.05.2021

      Drodzy Rodzice/ Uczniowie/ Nauczyciele,

      Dyrektor szkoły informuje o wznowieniu nauki stacjonarnej dla uczniów klas IV – VIII  z dniem 31.05.2021r. Zajęcia będą odbywały si według obowiązującego planu lekcji.

      Przywozy i odwozy Stanowice, Jeniniec w dniach 31.05.2021r. – 02.06.2021r.:

      poniedziałek 31.05.2021r.

      Miejscowość        Przywozy         Odwozy

      Stanowice               7.40              13.30, 15.20

      Jeniniec                   7.30                13.30

       

      wtorek 01.06.2021r.

      Miejscowość        Przywozy         Odwozy

      Stanowice               7.40                 12.30

      Jeniniec                   7.30                11.45

       

      środa 02.06.2021r.

      Miejscowość        Przywozy         Odwozy

      Stanowice               7.40              13.30, 15.20

      Jeniniec                   7.30                13.30

       

      Obowiązują Procedury zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19.

                                                             

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

                                                     w Bogdańcu

                                                       mgr Małgorzata Reks

       

     • LEKTURA W PUDEŁKU

     • Znamy wiele sposobów na omawianie z uczniami lektury. Niektórzy tworzą komiksy, inni przygotowują lapbooki lub książki obrazkowe. Uczniowie z klasy 6 a i 6 b zmieścili ostatnio treść książki w pudełku po butach. Zadanie polega na przedstawieniu wybranej sceny związanej z treścią lektury, nad którą pracują. Dzięki takiemu zadaniu młodzi ludzie mają szansę wykazać się pomysłowością oraz udowodnić, że doskonale znają jej treść.

      Teresa Krycka - nauczyciel języka polskiego

     • Mój wiosenny spacer po lesie

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim ,,Mój wiosenny spacer po lesie’’ ogłoszonym przez Nadleśnictwo Bogdaniec i Miejską Bibliotekę Publiczną w Witnicy. Jury oceniło 20 prac w kategorii uczniów klas 4-6 i 6 prac w kategorii klas 7-8. Uczestnicy reprezentowali 7 szkół działających w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Miasta i Gminy Witnica. Komisja pracowała w składzie: Monika Simonjetz,  red. naczelny „Bibliotekarza Lubuskiego”, kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Małgorzata Sawoch, dziennikarz telewizyjny i radiowy, Aldona Bernacka, Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji i turystki w Nadleśnictwie Bogdaniec. Przyznano 10 nagród i wyróżnień.

      W kategorii uczniów klas 4-6 uczennica naszej szkoły Kornelia Leśniak zdobyła III miejsce. W kategorii uczniów klas 7-8  III miejsce przypadło uczennicy klasy VIIa Hannie  Piaseckiej. Zwyciężczynie  zostaną uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Nadleśnictwo Bogdaniec. Gratulujemy!

       Teresa Krycka, Izabela Jagieło - nauczycielki j. polskiego

     • Konkurs interdyscyplinarny „Pozdrowienia z …”

     • Konkurs na projekt pocztówki z terenu gminy, województwa lub kraju.

      Organizatorzy:

      Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

      Cele konkursu:

      • zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,
      • poznawania okolicy i jej walorów turystycznych,
      • rozwijanie kreatywności,
      • zaprezentowanie umiejętności informatycznych.

      Adresaci konkursu:

      - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu.

      Formuła konkursu:

      Przedmiotem konkursu jest autorska pocztówka w wersji elektronicznej (format jpg, pdf).
      Pocztówki można zgłaszać w trzech kategoriach:

      1. gmina
      2. województwo
      3. kraj

      Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 2 grupach wiekowych:

      a) klas IV-VI szkoły podstawowej,

      b) klas VII-VIII szkoły podstawowej.

      Zasady wykonania prac:

      Praca konkursowa to pocztówka – autorskie  zdjęcie lub kolaż zdjęć wykonany podczas aktywnego spędzania czasu wolnego.

      Prace konkursowe można zgłaszać jako pocztówka z terenu gminy, województwa lub kraju.

      Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace (dopuszczalne jest zgłoszenie prac w różnych kategoriach– np. praca konkursowa z terenu gminy oraz z kraju, niedopuszczalne jest zgłaszanie dwóch prac w tej samej kategorii).

      Prace należy przesłać na adres konkurs@zsz-bogdaniec.edu.pl.

      Każda przesłana praca musi być podpisana nazwą miejsca, które przedstawia i powinna zawierać hasło „Pozdrowienia z …”. Opisu miejsca należy dokonać w treści wiadomości mailowej.

      Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

      Osoby biorące udział w konkursie „Pozdrowienia z…” wyrażają zgodę  na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatorów oraz na profilach na portalu Facebook).

       

      Termin nadsyłania prac:

      - na prace czekamy do 8 czerwca 2021 r.,

      - prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

      - ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 11 czerwca 2021 r.,

      - prace należy przygotować w wersji elektronicznej (format jpg, pdf),

      - laureaci zostaną poinformowani o terminie i sposobie wręczenia nagród,

      Ocena prac:

       Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

      Przewidziano przyznanie pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii w poszczególnych grupach wiekowych.

      Uczestnicy konkursu zdobywają dodatkową ocenę(waga 3 - do wyboru: z geografii, przyrody, informatyki, plastyki, techniki). Uczeń sam wskazuje, z którego przedmiotu chcę mieć wstawioną ocenę.

       

      Zespół Nauczycieli przedmiotów
      matematyczno-przyrodniczych