• Życzenia Wielkanocne

     • Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

      wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

      Pogody w sercu, radości płynącej

      ze Zmartwychwstania Pańskiego.


      Miłości, nadziei i wiary każdego dnia,

      która pozwoli realizować wszelkie zamierzenia

      i doda energii do pokonywania trudności.

      Radosnych Świąt, wiosennego nastroju w gronie

      rodziny i wśród przyjaciół życzą

       

                                                                Dyrektor Szkoły Małgorzata Reks, Grono Pedagogiczne,
                                                                 Pracownicy i Dzieci ze Szkoły Podstawowej
                                                                 im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

       

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice

       

      Od poniedziałku 29.03.2021r. do 09.04.2021 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza zostaną zamknięte. Pomimo, że dzieci pozostaną w domu, z naszej strony nie przerywamy procesu dydaktycznego. Panie nauczycielki grup przedszkolnych będą przekazywały dzieciom prace do wykonania w domu oraz na naszej stronie internetowej www.zszbogdaniec.edupage.org w zakładce oddziały przedszkolne/nazwa grupy od poniedziałku będą proponować  zestawy zadań do wykonania, w tym filmiki edukacyjne, piosenki lub zabawy taneczne. Bardzo Państwa zachęcam do korzystania z materiałów .

      Życzę Państwu spokojnych Świąt Wielkanocnych, zdrowia oraz nadziei i wiary w szybki powrót dzieci do edukacji przedszkolnej.

                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                                    im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu
                                                                                      Małgorzata Reks

     • Zakończenie rekrutacji (II etap)

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu mgr Małgorzat Reks informuje
      o zakończonej rekrutacji (II etap) dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

      Informacje o przyjęciu dzieci do oddziałów przedszkolnych bądź do klasy pierwszej można uzyskać
      w sekretariacie szkoły. Listy dzieci przyjętych umieszczone są w gablocie szkoły (Segment I).

      Do dnia 29.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych, zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego / klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w postaci pisemnego oświadczenia.  

      W tym celu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oświadczenie woli, dotyczące potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ klasy I, które dostępne jest w sekretariacie lub do pobrania ze strony internetowej. 

     • NAUKA ZDALNA W SZKOŁACH - NAUCZANIE HYBRYDOWE KLASY I-III

     • Nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca 2021 r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sieniewicza w Bogdańcu informuje, że od dnia 15.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. uczniowie klas I - III uczą się hybrydowo. Klasy podzielone są na dwie grupy. W pierwszym tygodniu stacjonarnie uczą się uczniowie z grupy I, natomiast uczniowie z grupy II mają lekcje online.  W drugim tygodniu nauki stacjonarnie uczą się uczniowie z grupy II, natomiast uczniowie z grupy I uczą się zdalnie.

       

     • TYDZIEŃ MATEMATYKI

     • 12.03.2021r. - 19.03.2021r.

      SZYFRY_klasa_8.docxSZYFRY_klasa_4.docxDzień 12 marca oznaczony jest w kalendarzu jako Dzień Matematyki, natomiast 14 marca, to Dzień Liczby Pi. Te piękne dla królowej nauk dni, chcemy uczcić w naszej szkole poprzez Tydzień Matematyki!

      Już rok temu ta inicjatywa miała początek w naszej szkole. Przerwana nakazem pracy zdalnej, zdążyła jednak wzbudzić zainteresowanie wśród naszej społeczności szkolnej. W tym roku szkolnym nauczyciele matematyki również przygotowali dodatkowe aktywności matematyczne dla chętnych uczniów klas IV – VIII. Plan „Tygodnia Matematyki” będzie udostępniony na naszej szkolnej stronie internetowej oraz omówiony z uczniami na lekcjach matematyki.

      Zapraszamy serdecznie uczniów do wspólnej zabawy!

       

      Dzień Liczby Pi

       

      8. PIĄTEK 19.03.2021r. GRA-MATEMATYKA PLANSZÓWKA - dziś proponujemy kreatywne zadanie, a mianowicie stworzenie gry matematycznej! Wymyśl / opracuj / narysuj / napisz grę planszową, komputerową lub quiz (może być w wersji elektronicznej, plastycznej) - TY DECYDUJESZ!

      Ważne, żeby oprócz zadań, opracować krótką instrukcję wyjaśniającą zasady gry.

      Gra powinna być związana z matematyką.

       

       

      Zadanie należy wysłać na adres matematyka@zsz-bogdaniec.edu.pl do poniedziałku do godz. 20.00

       

       

       

       

     • KLASY WOJSKOWE

     • Klasa wojskowa? Prawie 200 ofert w całej Polsce.

       

      Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.

      Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, które bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi. To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj: cutt.ly/PROGRAMY.

      Możemy wybierać spośród trzech programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych.Od września 2021 r., ruszy 16 takich klas w całej Polsce, po jednej w każdym województwie.

      Kolejna możliwość to uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole, jak i w „patronackiej” Jednostce Wojskowej. Liczba uczniów w Oddziale Przygotowania Wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30. Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły.

      Ostatnia propozycja to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. Uczniowie od II klasy w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Po zakończeniu nauki odbywają praktyczne szkolenie podstawowe w ramach służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

      Łącznie w obu ostatnich programach uczestniczy 10 921 uczniów uczących się 440 klasach ze 185 szkół w całej Polsce. MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” Jednostki Wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej.

      A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku, za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich

      okazja do nabycia pewności siebie, przełamania wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi.

      Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach, zajrzyj na stronę Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”: https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/