• Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych

    • Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu zaprasza na pierwsze zebranie rodziców dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023, które odbędzie się w dniu 14.09.2022r. /środa/ według następującego porządku:

     17.00 – Zebranie ogólne z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

     w Bogdańcu, nauczycielami, z przedstawicielem Poradni               

     Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.,
       pielęgniarką szkolną. Miejsce spotkania hala sportowa.

      

     17.30 – Zebranie rodziców z wychowawcami  grup przedszkolnych
                    segment I
             

     18.30 – Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców
                    i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu – świetlica                  
                    szkolna seg. II .

     Serdecznie zapraszamy
                Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu