• TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

    Spotkania odbywają się we wtorki

     

    Lp.

    Tematyka

    Termin

    1.       

    Zebranie ogólne z Dyrektorem szkoły – sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2020/2021, programy nauczania, regulaminy obowiązujące w szkole.

    Zebranie z wychowawcami klas.

    Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
    w Bogdańcu

    29 września 2021r.

    spotkanie z wychowawcami przedszkola/ oddziału przedszkolnego/klas SP wg ustalonego harmonogramu

    godz. 18.00 – zebranie   Oddziałowych Rad Rodziców

     

    2.       

    Informacja na temat bieżących osiągnięć uczniów.

    14 grudnia 2021 - konsultacje dla rodziców z nauczycielami

     

    3.

    Zebranie ogólne z wychowawcami klas

    - śródroczne osiągnięcia edukacyjne.

     

    Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 18.30

    11 stycznia 2022r. 

    16.30 - spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych 

    17.45 - spotkanie rodziców z wychowawcami klas I-VIII

    4  

     Zebranie ogólne z wychowawcami klas
    końcoworoczne osiągnięcia edukacyjne, podsumowanie roczne.

    14 czerwca 2022r.

    16.30 - spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych 

    17.45 - spotkanie rodziców z wychowawcami klas I-VIII