• W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie

    • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

     "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie"

      

     Projekt realizowany jest w grupie "Liski".

     Założenia projektu:

     Istotną rolę w edukacji młodego pokolenia powinna zajmować ekologia. To na niej powinniśmy skupić nasze działania i to również jej powinniśmy poświęcić wiele czasu i uwagi. To, jak małe dziecko widzi świat, ma integralny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego już teraz warto uczyć, zachęcać i pobudzać do działań ekologicznych nasze przedszkolaki. Projekt ekologiczny "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie" ma być nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim zalążkiem edukacji proekologicznej. Ma zachęcać dzieci do odkrywania świata, ma pobudzać kreatywność, ma dawać radość tworzenia, ale przede wszystkim ma pokazywać, jak wiele zależy od nas samych. Jak młody człowiek każdego dnia i w każdej sytuacji może wiele zdziałać w kierunku dobra planety Ziemi.

     Niech ten projekt płynący z naszych wewnętrznych przekonań i zamiłowań do idei recyklingu pozwoli tworzyć nową eko-edukację.

     Projekt został oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

      

     Cel główny:

     - kształtowanie świadomości ekologicznej.

     Cele szczegółowe:

     - kształtowanie postaw proekologicznych,

     - uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;

     - umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym środowisku;

     - promocja idei ekologicznych,

     - wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów;

     - pogłębianie zainteresowań przyrodniczych;

     - uzmysłowienie roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej;

     - rozbudzanie kreatywności;

     - kształtowanie sprawczości i samodzielności;

     - nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości.