• Twist i Mini Twist

     • Działa w szkole od 1989 roku, założony i prowadzony przez wiele lat - do 2008 roku przez Małgorzatę Reks – nauczycielkę wychowana i fizycznego (obecnie dyrektora szkoły) oraz Annę Reks. Zajęcia taneczne prowadziły także Teresa Krycka – nauczycielka języka polskiego, Joanna Pawęska – nauczycielka wychowania fizycznego, Aleksandra Olejniczak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, w gimnazjum Beata Stankiewicz – nauczycielka wychowania fizycznego i biologii. Obecnie ( od roku 2020) zespół prowadzony jest przez p. Małgorzatę Reks.

      Uczennice swoimi układami tanecznymi uświetniały uroczystości szkolne, gminne, powiatowe, a nawet wojewódzkie. Brały udział w warsztatach, nagrywały wideoklipy, które wysyłane były na konkursy. W grudniu 2021r. przedstawiły program składający się z 10 układów dla swoich rodziców i bliskich.

      Galeria zespołu:

      galeria zespołu