• Co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna?

     • Uczniowie klas V-VIII w szkole podstawowej w Bogdańcu już to wiedzą.

      Dziś zagościł u nas nasz absolwent Tomasz Dobosiewicz, który jest studentem Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy. Pokazywał on w jaki sposób można udzielać pierwszej pomocy. Całe szkolenia odbyły się w miłej atmosferze, a uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Tomek reprezentował Grupę Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

      Chętnie skorzystamy ze wsparcia Tomasza w przeprowadzeniu zajęć w klasach I-IV w najbliższym możliwym terminie.

       

     • Zajęcia pokazowe z języka angielskiego

     • W poniedziałek 19 września nasze przedszkolaki wzięły udział w bezpłatnych warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez szkołę języka angielskiego Early Stage. Podczas warsztatów pt. "Sort your waste", które odbyły się w całości w języku angielskim, dzieci dowiedziały się, dlaczego warto segregować śmieci, i nauczyły się zasad segregacji odpadów. Piosenki, którą dzieci śpiewały na warsztatach, można posłuchać i pośpiewać tu: https://tiny.pl/wt7zr. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów!

     • „Czytanie na dywanie” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bogdańcu

     • W dniu 21września 2022r.w grupie „Jeżyki” odbyły się zajęcia czytelnicze przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza, Martę Andruszko. Akcja została nazwana „Czytanie na dywanie” i ma na celu między innymi zapoznanie milusińskich z bajkami, zachęcanie do obcowania z utworami literackimi od najmłodszych lat oraz dostarczanie nowych przeżyć i wrażeń. Czytanie bajek i wierszy było przeplatane wspólnymi zabawami i śpiewem.

      Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

     • Za nami 29. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” 

     • Nasza szkolno-przedszkolna machina ruszyła po raz kolejny na akcję w piątek 16 września 2022 r. W tym roku powiedzieliśmy głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze!”  

      Uczniowie wraz z opiekunami zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki dzielnie ruszyli w teren sprzątając naszą piękną okolicę z zalegających śmieci.  

      Posprzątany został teren wokół szkoły, boiska, placu zabaw, pobliskie tereny zielone, okolice kościoła, skateparku oraz przyległe ulice. 

      Dzieci wykazały się ogromnymi chęciami i  zaangażowaniem. A efekty? Kilogramy zebranych śmieci, które zostaną wpisane na poczet wyniku ogólnopolskiego sprzątania w 2022 roku.  

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 

       Ewelina Stodolska-Wysmyk

     • LUBUSKIE TALENTY - PROGRAM STYPENDIALNY

     • Szanowni Państwo, informujemy że rozpoczęła się III edycja projektu pn. "Lubuskie Talenty - Program Stypendialny". Program ma na celu przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego.   

      Nasi uczniowie zdobywali stypendia w poprzednich edycjach. 

      Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyzanwania stypendiów.

      Poniżej załączamy Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023:

      https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/105/pliki/regulamin_20222023.pdf

     • "Czytanie na trawie"

     • Nowa galeria "Czytanie na trawie" została dodana do albumu fotograficznego

      „Czytanie na trawie” to zajęcia z książką skierowane do uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bogdańcu.

      Spotkania odbywają się w ramach zajęć bibliotecznych prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza, Martę Andruszko. Zajęcia przebiegają dwuetapowo. Pierwszy etap to głośne czytanie krótkiego tekstu (około 10 minut), drugi etap stanowią warsztaty integracyjne, tematycznie dopasowane do tekstu. Celem tych spotkań jest rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, promowanie literatury pięknej wśród najmłodszych oraz biblioteki jako miejsca przyjaznego dla dzieci.
      Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

     • Narodowe Czytanie

     • Nowa galeria Narodowe Czytanie została dodana do albumu fotograficznego

      "Narodowe czytanie" jest ogólnopolskim wydarzeniem objętym honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tegorocznej jedenastej edycji czytanym dziełem zostały wybrane Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Włączając się do tego wydarzenia, 09.09.2022 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zaprosili do wspólnego czytania Sekretarz Gminy Panią Jolantę Daukszę, Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim Panią Ewę Pawlak oraz Dyrektor naszej Szkoły Panią Małgorzatę Reks. Wśród wybranych utworów znalazły się ballady pt. Pani Twardowska oraz Świtezianka. Wysłuchanie tych dzieł dla wszystkich uczestników było cennym i bogatym w walory artystyczne doświadczeniem. Uczniowie otrzymali także możliwość odbicia z swoich zeszytach pamiątkowych stempli z tytułem czytanego w tym roku dzieła.Narodowe Czytanie 2022r.

      Agata Brąś - nauczyciel języka polskiego

     • Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych

     • Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu zaprasza na pierwsze zebranie rodziców dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023, które odbędzie się w dniu 14.09.2022r. /środa/ według następującego porządku:

      17.00 – Zebranie ogólne z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

      w Bogdańcu, nauczycielami, z przedstawicielem Poradni               

      Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.,
        pielęgniarką szkolną. Miejsce spotkania hala sportowa.

       

      17.30 – Zebranie rodziców z wychowawcami  grup przedszkolnych
                     segment I
              

      18.30 – Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców
                     i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu – świetlica                  
                     szkolna seg. II .
       

                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy
                                                                                    Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

     • Zebranie z rodzicami klas I - VIII

     • Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu zaprasza na pierwsze zebranie rodziców uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2022/2023, które odbędzie się w dniu 13.09.2022r. /wtorek/ według następującego porządku:

      17.00 – Zebranie ogólne z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

      w Bogdańcu, nauczycielami, z przedstawicielem Poradni               

      Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.,
        pielęgniarką szkolną. Miejsce spotkania hala sportowa.

       

      17.45 – Zebranie rodziców z wychowawcami  klas SP
                  Klasy I-III -  segment I
                  Klasy IV-VIII – segment II

      18.30 – Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców
                     i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu – świetlica                   
                     szkolna seg. II .
       

                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy
                                                                                         Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 i pasowanie na ucznia klasy I

     • Nowa galeria Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 została dodana do albumu fotograficznego

      1 września 2022 roku o godz.9.00, uroczystym apelem rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023. Pani dyrektor Małgorzata Reks, jak co roku powitała wszystkich zgromadzonych. Szczególne słowa skierowala do uczniów naszej szkoły, życząc wszytkim wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów, zdrowej rywalizacji oraz powodzenia w zdobywaniu nowej wiedzy. Następnie życzenia pomyślnego roku szkolnego skierował do dzieci pan Tomasz Kwiatkowski, radny gminy Bogdaniec, a ksiądz proboszcz Gabriel Stożek podzielił się z obecnymi ważnym przesłaniem i błogosławił na nadchodzący rok szkolny. W drugiej części uroczystości pani Dyrektor skierowała się do najmłodszych i wraz z wychowawcami klas pierwszych przeprowadzila pasowanie na uczniów naszej szkoły. Pierwszaki poradziły sobie wspaniale, a niejednemu rodzicowi łza zakręciła się w oku.

      Samych dobrych dni w naszej szkole, pieknych przyjaźni i wielu sukcesów!

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022r.

     • - godz. 8.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły połączona z poświęceniem plecaków uczniów klas pierwszych;

      - godz. 9.00 – inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w hali sportowej dla

        uczniów szkoły podstawowej;

      - dzieci z oddziału przedszkolnego Tropiciele mają zajęcia integracyjne  w godz. 8.00 – 13.00;

      - przywozy uczniów:

      Przywóz (przystanek)  –  Stanowice godz. 8.40.

                                                Włostów godz. 7.55

                                                Gostkowice godz. 8.05

                                                SP Jeniniec godz. 8.10

                                                Podjenin godz. 8.15

      Odwóz – Stanowice ok. godz. 9.50.

       

      Wszystkich przybyłych obowiązują aktualne wytyczne MEiN  i GIS oraz Procedury zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19.

       

     • Mini Twist na Święcie Chleba

     • Zespół Mini Twist wystąpił razem z zespołami ŚpiewajMi i Jagienki w obrzędzie pt. "Chleb do stołu"  na 25 lecie Lubuskiego Święta Chleba w Bogdańcu. Dzieci zostały przygotowane przez instruktora tańca Małgorzatę Reks i Annę Deptułę.

     • DNI ADAPTACYJNE

     •   Serdecznie zapraszamy  dzieci 3-4- letnie, które od 1 września 2022 roku rozpoczną edukację przedszkolną na zajęcia adaptacyjne, organizowane w dniach  29.08. 2022r. – 31.08.2022r.  w  godz. 9.00 – 12.00. Każde dziecko przynosi ze sobą obuwie zmienne oraz drugie śniadanie.

     • Zakończenie roku przedszkolnego i pożegnanie "zerówki" 2022

     • Dnia 15 czerwca 20222 odbyło się uroczyste zakończenie przedszkola i pożegnanie „zerówki”. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przedszkolaków przez Panią Dyrektor Małgorzatę Reks.

      Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały występy dla rodziców. Uroczystość była okraszona wierszem i śpiewem, co wprawiło wszystkich w niezwykle dobry nastrój. Ostatni pandemiczny czas zabrał nam możliwość tych spotkań na długo. Miło więc znów do tego wrócić. Podczas występów i wspólnych pożegnań nie zabrakło łez wzruszenia.

      Dzieci otrzymały dyplomy na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego w ich życiu. Wręczone zostały im drobne upominki w postaci książek.

      Kolejnym punktem programu były wspólne zabawy dla dzieci i rodziców, zorganizowane przez Panie nauczycielki. Wspólny czas z rodzicami to jedna z najcenniejszych wartości dla dziecka na tym etapie.

      Dzięki uprzejmości rodziców i ich zaangażowaniu, na wszystkich zgromadzonych gości czekał przygotowany poczęstunek.

      Dziękujemy wszystkim dzieciom za spędzony razem czas i wspólne edukacyjne zmagania. Rodzicom za zaangażowanie w pomoc i współpracę z nauczycielami. Nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację maluchów.

      Życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia wkrótce!


     • Organizacja zakończenia roku szkolnego

     • UWAGA

       

      23.06.2022r. (czwartek)

      · godzina 8.15 – msza święta w kościele parafialnym.

       

      24.06.2022r. (piątek)

      · godzina 8.00 - apel kończący edukację klas ósmych w hali sportowej.

      · godzina 9.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w hali sportowej klas I-VII.

       

      · Dowóz uczniów:

      8.30 - Włostów

      8.45 - Jeniniec

      8.55- Podjenin

      9.15 - Stanowice

       

      · Odwóz uczniów: około 10.50 - Stanowice

     • Zamień kwiaty na marzenia!

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, nasza szkoła przystąpiła do projektu Fundacji Mam Marzenie Zamień kwiaty na marzenia. W dniu zakończenia roku w naszej szkole będą wystawione puszki na datki dla Fundacji.

      Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: https://mammarzenie.org/

      Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki.

     • Spotkanie Rodziców uczniów klasy pierwszej

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zaprasza na spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 w dniu 21 czerwca 2022r. o godzinie 18.00 w gab. 110 ,Segment I

     • Spotkanie Rodziców 3, 4, 5, 6 latków

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zaprasza na spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci przyjętych do naszych oddziałów przedszkolnych 3,4,5,6 latków w dniu 14 czerwca 2022r. o godzinie 16.30 w gab. 2 ,Segment I.

     • Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami

     • 14.06.2022r.-Zebranie z rodzicami:

       

      16.30 – spotkanie rodziców dzieci 3,4,5,6-letnich przyjętych na rok szkolny 2022/2023 w gab. 2 (Segment 1),

       

      17.15 - spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych, (Segment 1).

       

      17.45 - spotkanie rodziców z wychowawcami klas I- III (Segment 1) i IV – VIII (Segment 2),

       

      18.30 – zebranie Oddziałowych Rad Rodziców w gab. 22 (Segment 2).