• O nas

     •           W Grupie Tropicieli realizowany jest program, zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Skupia się on przede wszystkim na:

      - wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka,

      - sprawowaniu opieki nad dzieckiem adekwatnie do jego potrzeb i możliwości,

      - współpracy z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

      Szereg realizowanych zajęć dydaktycznych, muzycznych, ruchowych, plastycznych opiera się głównie na zabawie- która jest podstawową formą zajęć w naszym przedszkolu.

      W Grupie Tropicieli realizujemy elementy Planu Daltońskiego,  Metodę Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona.

      Oprócz ww uczestniczymy również w:

       - Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Europa i Ja” , w którym poznajemy kraje europejskie, ich kulturę, tradycje, geografię i historię.

      - ,,Pocztówkowy zawrót głowy” prowadzimy korespondencję i nawiązujemy znajomości z przedszkolakami z różnych miejsc w naszym kraju

      - ,,Zdrowe śniadanie”- raz w tygodniu przygotowujemy pyszne, zdrowe śniadanko. Zwiększamy w ten sposób świadomość dzieci w kwestii zdrowego odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem śniadania. Propagujemy zdrowy styl życia.

      - raz w tygodniu mamy zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe na hali gimnastycznej.

      - raz w tygodniu zajęcia stymulujące integrację sensoryczną w doskonale wyposażonej sali sensorycznej.

      - koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego

      Kiedy tylko pozwala nam pogoda wychodzimy na spacery do lasu, na plac zabaw lub boisko szkolne.

      Chętne dzieci mogą również skorzystać z nieodpłatnych zajęć umuzykalniających ,,Mini Twist” lub odpłatnie z zajęć z języka angielskiego, robotyki, zajęć sportowych ,,Przedszkoliada Drużyna Kangura”

      Karolina Maciąg - Mazur