• O nas

  Grupa „ Tropiciele” to 6 - latki.

  Wychowawcą grupy jest mgr Izabela Kneć.

  Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju dziecka i przygotowanie go jak najlepiej do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W celu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

  ”Tropiciele” korzystają z pakietu edukacyjnego” Sześciolatek–Razem uczymy się”.

  Na zajęciach ćwiczymy i doskonalimy sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, usprawniamy percepcję wzrokową i słuchową, rozwijamy mowę i myślenie. Uczymy się liter i cyfr oraz wstępnie ćwiczymy czytanie z poznanymi literami i liczymy z poznanymi cyframi. Każdy dzień dzielimy na zajęcia poranne, główne i popołudniowe. W zajęciach porannych w formie zabawy ćwiczymy artykulację, słuch fonematyczny, umiejętności matematyczne i sprawność fizyczną. Pamiętamy też o zabawach integrujących całą naszą grupę. Lubimy tańczyć, śpiewać, jeździć na wycieczki i uczestniczyć w różnych formach edukacji kulturalnej. Podczas zajęć głównych w zależności od dnia dzieci wykonują ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczą pisanie liter i cyfr, wykonują prace plastyczne różnymi technikami, ćwiczą pamięć, ucząc się nowych piosenek, wierszyków, rymowanek. Podczas zajęć popołudniowych korzystając z ładnej pogody, chodzimy na spacery do lasu lub bawimy się na szkolnym placu zabaw. Dzieci chętnie też bawią się w sali, w kącikach tematycznych. W procesie edukacji wykorzystujemy elementy różnych metod wpierających prawidłowy rozwój dziecka, takich jak: Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona. Dzieci mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych zajęć logopedycznych, nauki j. angielskiego i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach tanecznych w zespole „Mini Twist”, lub skorzystać z dodatkowej oferty zajęć płatnych jak: j. angielski, robotyka,  Drużyna kangura”, zajęcia umuzykalniające.

  mgr Izabela Kneć