• 11.01.2022r.- Zebranie z rodzicami:

     •  16.30 – spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych,
     •  17.45 - spotkanie rodziców z wychowawcami klas I-VIII,
     •  18.30 – zebranie Oddziałowych Rad Rodziców.